تحلیل های اقتصادی آبزیان

میگو-2020-کووید-19

تولید میگو در ۲۰۲۰ به سختی از کووید-۱۹ آسیب دید، اکوادور به جایگاه نخست راه یافت


میگو و کووید-19 تولید جهانی میگو در 2020 بسیار پایین‌تر از گذشته برآورد می‌شود، چرا که ضربه غیرمنتظره‌ای از پاندمی کووید-19 را متحمل شد.قبل از پاندمی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند صنعت میگو در 2020 شاهد رشد اندکی در تولید باشد، چنانچه که هر ساله با جلوگیری...

آبزی-پروری

گزارش قیمت اروپا (اکتبر۲۰۲۰)


گزارش قیمت اروپا در اکتبر سال2020 آخرین روند‌ها صنعت سیفود دوباره به نقطه بازگشت رسیده است، چرا که نگرانی بابت ‌"موج دوم" کووید-19 در اروپا ممکن است تقاضا را سرکوب کند. هرچند تولیدکنندگان و تاجران به سرعت با این فضای متغیر سازگار شده‌اند و حالا برای...

افزایش تولید میگو اکوادور

کارشناس اکوادوری پیش بینی می کند تولید میگو در ۲۰۲۰ افزایش خواهد داشت، برخلاف روند آسیا (بخش دوم)


کاهش 16/5% در هند به اعتقاد پرادش کومار شتی مدیر ارشد آونتی فودز، هند به مدت یک سال بود که رشد پر قدرت 20%  تولید میگو را دنبال می کرد.هرچند به گفته او، قرنطینه سراسری مارس به دلیل کووید به کاهش 35% قیمت ها منجر...

کارشناس اکوادوری پیش بینی می کند تولید میگو در ۲۰۲۰ افزایش خواهد داشت، برخلاف روند آسیا (بخش اول)


افزایش تولید میگو اکوادور کارگران در حال پوست کندن میگو در کارخانه فرآوری گابریل لونا مشاور GLuna Shrimp معتقد است، برخلاف روند تولید میگو جهانی، تولید اکوادور در پایان 2020 ثابت می ماند یا حتی افزایش خواهد داشت.در وبیناری که توسط اتحادیه متخصصان آبزی پروری هند...

پاندمی-میگو-کاهش-تولید

چشم انداز جهانی بازار میگو


چشم انداز جهانی بازار میگو طبق داده هایی که از یک وبینار با موضوع  "چشم انداز جهانی بازار میگو" به دست آمد در نتیجه پاندمی ویروس کرونا تولید میگو پرورشی 2020 به میزان 600,000 تن کاهش می یابد.به گفته شرکت کنندگان در این وبینار، کاهش...

اتلاف-سرمایه-مزارع-میگو-اکوادور

چشم انداز جهانی بازار میگو (بخش دوم)


تولید آبزی پروری میگو برحسب مناطق جهان (2000-2021) داده های فائو و GOAL هرچند  هیچ تضمین قطعی برای مجموعه داده های مکینتاش وجود ندارد، اما او معتقد است حجمی که GAA یا فائو پیش بینی کردند در جهان تولید نمی شود. او مجموعه مختلفی از منابع...