دریایی تحلیل جهانی

سی-بس-ترکیه-یونان

در هفته ۱۹ قیمت سی بس متوسط در یونان و اسپانیا کاهش یافت، در ترکیه ثابت ماند


سی بس، سی بریم، یونان، اسپانیا، ترکیه طبق داده‌های بازار مرکامادرید که به صورت هفتگی جمع‌آوری می‌شوند، قیمت سی بس سایز متوسط محصول ترکیه، یونان و اسپانیا که در اسپانیا مبادله می‌شود در هفته 19 روندهای متفاوتی در پیش گرفت.چنانچه در نمودار زیر نشان داده...