دریایی تحلیل جهانی

تولید سی‌بس و سی‌بریم

تولید سی‌بس و سی‌بریم به نیم میلیون تن نزدیک می‌شود


تولید سی‌بس و سی‌بریم EUMOFA پیش‌بینی‌های تولید این دو گونه از آبزی‌پروری مدیترانه‌ای را از زمان حال تا 2023 آنالیز می‌کند.  تولید سی‌بس و سی‌بریم در آبزی‌پروری هر ساله با نرخ رشد 6% برای هر دو گونه افزایش پایداری را نشان می‌دهد. در 20 سال...

سی-بس-ترکیه-یونان

در هفته ۱۹ قیمت سی بس متوسط در یونان و اسپانیا کاهش یافت، در ترکیه ثابت ماند


سی بس، سی بریم، یونان، اسپانیا، ترکیه طبق داده‌های بازار مرکامادرید که به صورت هفتگی جمع‌آوری می‌شوند، قیمت سی بس سایز متوسط محصول ترکیه، یونان و اسپانیا که در اسپانیا مبادله می‌شود در هفته 19 روندهای متفاوتی در پیش گرفت.چنانچه در نمودار زیر نشان داده...