قزل آلا تحلیل جهانی

مصرف آزادماهیان در روسیه

مصرف آزادماهیان در روسیه رو به افزایش است


سالمون، قزل آلا و روسیه در پنج سال آینده، مصرف سالمون و قزل‌آلا تا 100,000 تن در سال رشد خواهد کرد.روسیه کشوریست مشتاق مصرف آزادماهیان و در حال حاضر مصرف سالانه آن تقریبا به 90 هزار تن می‌رسد. اما پیش‌بینی می‌شود در پنج سال آینده...

صادرات قزل‌آلا ترکیه در ۲۰۲۱ با ۱۳۲% افزایش به ۱۳۰ میلیون دلار بالغ گشت


پرورش قزل‌آلا در ترکیه سالمون پرورش یافته در ترکیه صادرات گونه‌های سالمون در ترکیه با 132 درصد افزایش در 2021 نسبت به سال گذشته به رکورد 130 میلیون دلار دست یافت.قزل‌آلا رنگین‌کمان در مزارع دریای سیاه پرورش می‌یابد و به عنوان "سالمون ترکیه" به بازار عرضه...

صادرات-قزل‌آلا-پرو

صادرات قزل‌آلا رنگین‌کمان پرو تا سپتامبر رشد داشت


تولید قزل‌آلا پرو  پرو با در اختیار داشتن 3 درصد بازار در جایگاه هفتم تولیدکنندگان قزل‌آلا رنگین‌کمان جهان قرار دارد.طبق گزارش ها، صادرات قزل‌آلا پرو تا ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته با 18/6% رشد به 31/3 میلیون دلار رسید.این روند برخلاف سال 2020 است...

کاهش صادرات قزل‌آلا

صادرات قزل‌آلا کاهش یافته و افزایش زودهنگام آن بعید به نظر می‌رسد


کاهش صادرات قزل‌آلا نروژ کاهش حجم بیوماس قزل‌آلا، حاکی از کاهش صادرات در آینده است. محل تخلیه بار در ترمینال ایستگاه قطار شهر برگن نروژ.  از ابتدای سال تاکنون (نوامبر 2021) نروژ 37,521 تن قزل‌آلا تازه صادر کرده است. طبق آمار صادرات از سوی شورای سیفود نروژ،...

تولید قزل‌آلا رو به افزایش است


قزل‌آلا رنگین‌کمان گونه اصلی پرورشی است و در 2019 ، 97% تولید قزل‌آلا به این گونه اختصاص داشت.به گفته Eumofa، تولید قزل‌آلا رو به رشد است. در 2019، تولید جهانی قزل‌آلا بالغ بر 939,878 تن (فائو) بود که رشد 21% را از سال 2015...

دولت روسیه درنظر دارد تولید سالمون و قزل‌آلا را دو برابر افزایش دهد


افزایش دو برابری تولید داخلی سالمون و قزل‌آلا در هشت سال آینده از جمله برنامه‌های دولت روسیه است و در این راستا شرکت‌ها را به احداث مزارع در مناطق جدید تشویق می‌کند.طبق برآوردهای سازمان فدرال شیلات روسیه (Rosrybolovstvo) در 2020 مزرعه‌داران کشور 116,000 تن...