تیلاپیا

آمار تولید تیلاپیا در ۲۰۲۰ منتشر شد


تیلاپیا و 2020 با وجود تأثیر کووید-19، تولید جهانی تیلاپیا با رشد 3/3 درصدی در 2020 برای اولین بار به رقم بی سابقه 6 میلیون تن می رسد.   تولید جهانی تیلاپیا در چین و پیش بینی تولید تیلاپیا و سایر سیکلیدها، فائو داده های جدید بر مبنای...

سالمون و تیلاپیای پرورشی از آنچه در گذشته تصور می شد پایداری بیشتری دارند


پایداری آبزی پروری به گفته Björn Kok دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اوترخت، متد محاسبه جدید او نشان می دهد 1 کیلوگرم ماهی وحشی می تواند تا 3 یا 4 کیلوگرم ماهی پرورشی تولید کند. زمانی تصور می شد مزارع ماهی یکی از راه حل ها برای...

چین به سراغ تولید آبزی پروری گونه های با ارزش بالاتر می رود


مدرن سازی تاسیسات آبزی پروری دولت چین از توسعه تأسیسات پیشرفته و جدید آبزی پروری با هدف مدرن سازی این بخش پشتیبانی می کند. اولویت بندی در این کشور در قالب تسریع در صدور مجور، برنامه های تشویقی و سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم در سطح...

آیا تولیدکنندگان تیلاپیا می‌توانند با مشکلات جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین مقابله کنند؟


روش‌های مقابله با تأثیرات منفی جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین روی تولیدکنندگان تیلاپیا US، بخشی از مباحث میزگرد اخیر در خصوص بازار جهانی تیلاپیا بود. در این میزگرد که توسط انجمن جهانی آبزی‌پروری (GAA) سازماندهی شد و افرادی از شرکت ’Fishin و GAA...

رشد تولید تیلاپیا و سایر گونه ها


تا 2020 تولید تیلاپیا افزایش می‌یابد و پنگوسی ویتنام ثابت می‌ماند انتظار می‌رود تولید جهانی تیلاپیا و پنگوسی به صورت پله‌ای تا 2020 رشد داشته باشد، البته به نظر می‌رسد این رشد در کشورهایی غیر از تولیدکنندگان اصلی- چین و ویتنام- رخ دهد. چشم‌انداز  ماهیان...