تازه‌ها

آخرین مطالب

قیمت سی‌بس

قیمت سی‌بس سایز بزرگ دوباره کاهش یافت، سایزهای کوچک‌تر در هفته ۱۴ شاهد رشد اندکی بودند

طبق داده‌های تهیه شده از بازار مرکامادرید که به صورت هفتگی جمع‌آوری و ارائه می‌شوند، قیمت سی‌بس بزرگ در ترکیه، یونان و اسپانیا- که در اسپانیا مبادله می‌شود- برای دومین هفته متوالی کاهش قابل توجهی داشت و به پایین‌ترین سطح یک سال گذشته رسید.

قیمت سی‌بس سایز بزرگ با وزنی بیش از یک کیلوگرم از مبدأ یونان و ترکیه با کاهش هفته به هفته به کیلویی ۸/۲۰ یورو (۹/۸۱ دلار) رسید. میانگین قیمت بس سایز بزرگ از مبدأ اسپانیا نیز در هفته گذشته به همین سطح رسید. این یعنی در دو هفته گذشته کاهش ۹% قیمت معادل کیلویی ۰/۳۰ یورو نسبت به همین زمان در سال گذشته اتفاق افتاده است.

از سوی دیگر، سایزهای متوسط و کوچک هر کدام به ترتیب افزایش قیمت ۰/۰۵ و ۰/۱۰ یورو تا کیلویی ۵/۲۰ و ۴/۷۵ یورو را تجربه کردند.

نمودار قیمت سی‌بس پرورشی سایز بزرگ در بازار مرکامادرید

قیمت-سی‌بس

 

نمودار قیمت سی‌بس پرورشی سایز متوسط در بازار مرکامادرید

قیمت-سی-بس

 

نمودار قیمت سی‌ بس پرورشی سایز کوچک، در بازار مرکامادرید

قیمت-سی-بس

 

برخلاف سی‌ بس، قیمت بریم سایز بزرگ از مبدأ اسپانیا، یونان و ترکیه به طور مستمر رشد کرد تا در هفته ۱۴ به کیلویی ۶/۷۰ یورو رسید. قیمت بریم سایز متوسط و کوچک به ترتیب با کیلویی ۴/۹۰ و ۴/۵۰ یورو بدون تغییر باقی ماندند.

نمودار قیمت سی‌بریم پرورشی یونان، سایز بزرگ، مرکامادرید

قیمت-سی-بریم

 

نمودار قیمت سی‌بریم پرورشی یونان، سایز متوسط، مرکامادرید

قیمت-سی-بریم

 

نمودار قیمت سی‌بریم پرورشی یونان، سایز کوچک، مرکامادرید

قیمت-سی-بریم