تازه‌ها

آخرین مطالب

پتانسیل بزرگ آبزی‌پروری آب شیرین در اروپا

پارلمان اروپا با حضور افراد ذینفع جلسه‌ای در خصوص چالش‌های پیش روی بخش آبزی‌پروری آب شیرین ، با تأکید بر تولید برگزار کرد. سخنرانان شامل مزرعه‌داران ماهی بعلاوه کارشناسانی از مجارستان، بلژیک و کرواسی بودند که موضوعاتی پیرامون آبزی‌پروری دریایی در اقیانوس اطلس و مدیترانه و همچنین پرورش در استخر در جهوری چک را بیان نمودند.

رشد آبزی‌پروری: روند فعلی و مقادیر پیش‌بینی شده

دکتر هالاسیکواکس از مؤسسه تحقیقاتی شیلات و آبزی‌پروری در مجارستان نظرات خود را در خصوص پتانسیل آبزی‌پروری آب شیرین ارائه داد. او با بیان روندهای کلی در اتحادیه اروپا گفت، ۸۵% تولید آبزی‌پروری از منابع دریایی و تنها ۱۲ درصد از تولید از منابع آب شیرین حاصل می‌شود. تولید آبزی‌پروری در استخر در دهه گذشته در اتحادیه اروپا رشدی نداشته است، هرچند تولید آبزی‌پروری آب شیرین ۶۰ درصد کل تولید ماهی پرورشی را تشکیل می‌دهد، در حالیکه تولید دریایی کمتر از ۳۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.

فائو و OECD پیش‌بینی می‌کنند آبزی‌پروری در آب شیرین شامل تولید ماهی در حوضچه‌ها، دارای پتانسیل زیادی برای رشد در اتحادیه اروپا می‌باشد. در مقیاس جهانی رشد بالقوه برای گونه‌های آب شیرین پنج برابر گونه‌های دریایی است. علاوه بر پتانسیل مصرف، گونه‌های آب شیرین مانند کپور این مزیت را دارند که به دلیل تغذیه با غذاهای مبتنی بر غلات بدون نیاز به پودر و روغن ماهی، در پایین زنجیره غذایی قرار بگیرند.

میشل کراتوچویل از اتحادیه مزرعه‌داران ماهی جمهوری چک توجهات را به خدمات زیست‌محیطی ارائه شده از سوی سیستم‌های استخری جلب کرد، خدماتی مانند جمع‌آوری و نگهداری آب‌های سطحی، بهبود کیفیت آبی که از مخازن استخر می‌گذرد، حفظ مواد غذایی و همچنین تغییرشکل، نابودی و کاهش میکروذرات آلوده. او همچنین یادآور شد استخرها اکوسیستم‌های منحصر به‌فرد با تنوع زیستی بالا را شکل می‌دهند.

دکتر هالاسی کواکس پیشنهادهایی برای ارتقاء آبزی‌پروری استخری در اتحادیه اروپا ارایه نمود از جمله تقویت پایدار، راه‌حل‌های نوآورانه، اختصاص سوبسید برای هزینه‌های بالاتر خدمات زیست‌محیطی و پشتیبانی برای تحقیقات بیشتر در زمینه آبزی‌پروری آب شیرین.

پارلمان اروپا گزارشی را که در سال ۲۰۱۸ با عنوان ‌”به سوی آبزی‌پروری پایدار و رقابتی در اروپا” سفارش داده بود، تأیید نمود. در این گزارش نیاز به تنوع‌بخشی و نوآوری در آبزی‌پروری مورد تأکید قرار گرفته است. در این ضمینه، از کمیسیون اروپا انتظار می‌رود دستورالعمل‌های جدید استراتژیکی برای توسعه آبزی‌پروری در ۲۰۲۰ را منتشر کند.

دکتر کواکس با بیان آمار اتحادیه اروپا گفت، در دو دوره مالی اخیر این منطقه کمتر از ۵% منابع موجود را دیده است. می‌توان امیدوار بود در دوره تأمین مالی بعدی به مقوله آبزی‌پروری آب شیرین اهمیت بیشتری داده شود.