قزل آلا

تحلیل بازار قزل آلا بتا

تحلیل بتا از بازار قزل آلا (۹۹/۱/۲۴)


فروردین کرونایی، قزل آلا   در هفته گذشته بازار ماهی و آبزیان شاهد ثبات نسبی در عرضه و تقاضا و قیمت ها بود و برای هفته آتی نیز همین ثبات پیش بینی می گردد، هرچند بارندگی های شدید مانع از ارسال زیاد ماهی به بازار شده...

تحلیل بازار قزل آلا بتا

تحلیل بتا از بازار قزل آلا (۹۸/۱۲/۲۴)


قزل آلا، عید نوروز، قرنطینه مطابق پیشبینی های ارائه شده در "کانال اقتصاد آبزیان"،  هفته گذشته بازار ماهی و آبزیان ثبات نسبی خود را حفظ کرد و قیمت ها با نوسانات کمی همراه بود که با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات ناشی...

تحلیل بازار قزل آلا بتا

تحلیل بتا از بازار قزل آلا (۹۸/۱۲/۱۵)


قزل آلا، کرونا، عید نوروزدر هفته گذشته جو سنگین ترس از کرونا بر اکثریت کسب و کارها و همچنین خرید ماهی غلبه کرد و تقاضا برای ماهی قزل آلا به شدت افت نمود. بعد از تعطیلی دانشگاه ها و با حذف وعده ناهار در...

تحلیل بازار قزل آلا بتا

تحلیل بتا از بازار قزل آلا (۹۸/۱۲/۹)


قزل آلا، کرونا، FATFدر تحلیل هفته گذشته بازار قزل آلا به نقش بیماری کرونا و مشکلات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اشاره  مختصری کردیم ولیکن تحلیل دقیق هر پدیده ای نیازمند داشتن حداقلی از اطلاعاتی است که حتما بجز دقت در آن...