تازه‌ها

آخرین مطالب

برداشت-سالمون-آتلانتیک-در-شیلی

میزان برداشت آزادماهیان شیلی در آگوست ۲۰۲۱

برداشت آزادماهیان شیلی

مجموع برداشت سالمون آتلانتیک در شیلی در ماه آگوست ۴۷۲/۱ هزار تن بود. در ادامه روند تولید این گونه‌ها را بررسی می‌کنیم.

برداشت-سالمون-آتلانتیک-در-شیلی

مجموع برداشت آزادماهیان در آگوست ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۷۰/۵ هزار تن بود که ۸% درصد کمتر از آمار ثبت شده در سال گذشته است. طبق داده‌های تازه‌ترین گزارش صنعت شیلات و آبزی‌پروری شیلی سالمون آتلانتیک ۸۲/۸%، قزل‌آلا ۷/۱% و سالمون کوهو ۱۰/۲% تولید را تشکیل می‌دهند.

کل برداشت سالمون آتلانتیک در آگوست با کاهش ۵/۶% نسبت به آگوست ۲۰۲۰ به ۴۷۲/۱ هزار تن رسید. آیسن و لوس لاگوس به ترتیب با ۲۶۰.۹ و ۱۲۲.۶ هزار تن مناطق اصلی برداشت محسوب می‌شوند. سالمون آتلانتیک ۴۹/۸% کل محصول آبزی‌پروری کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

در خصوص قزل‌آلا رنگین‌کمان، مجموع برداشت این گونه در ماه آگوست ۲۰۲۱ با ۴۰/۳ هزار تن کاهش ۳۵/۱% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. آیسن و لوس گالوس به ترتیب با ۱۸/۴ هزار و ۱۰/۹ هزار تن مناطق اصلی تولیدکننده این گونه بشمار می‌آیند. قزل‌آلارنگین‌کمان ۴/۳% محصول برداشت شده از آبزی‌پروری کشور را تشکیل می‌دهد.

در این بین برداشت سالمون کوهو در این ماه با ۰/۹% رشد نسبت به سال گذشته به ۵۸ هزار تن رسید. ۳۲/۶ هزار تن از این گونه در لوس گالوس و ۲۵/۳ هزار تن در آیسن تولید می‌شود. ۶/۱% کل برداشت‌های آبزی‌پروری نیز به سالمون کوهو تعلق دارد.

جهت مشاهده سایر مقالات اقتصادی آبزیان بر روی لینک زیر کلیک نمایید

اقتصاد آبزیان با بتا