تازه‌ها

آخرین مطالب

آینده آکواپونیک

یک آنالیز آماری محاسباتی، دانش فعلی در آکواپونیک و مسیرهای آینده آن به اثبات رسانده است.

آکواپونیک و آینده پیش رو

آینده آکواپونیک

در آبزی‌پروری فضولات و غذای خورده نشده پسماند محسوب می‌شود. اگر ما اجازه فعالیت به باکتری‌های نیترات‌ساز بدهیم، این پسماند در کشاورزی می‌تواند به کود بسیار با ارزشی تبدیل شود. با ترکیب هر دو محصول در سیستم آکواپونیک در واقع به بهبود استفاده از منابع کمک می‌کنیم. هرچند آنچه در تئوری بسیار ساده به نظر می‌رسد می‌تواند در عمل به لحاظ فنی پیچیده باشد، چرا که زمینه‌های علمی بسیاری- آبزی‌پروری، کشاورزی، محیط‌زیست و اقتصاد- در توسعه آن دخالت دارند.

برای داشتن تصویری از وضعیت فعلی دانش مربوط به پتانسیل آکواپونیک و روند آتی آن محققان از مؤسسه محیط‌زیست شهری آکادمی علوم چین از داده‌کاوی استفاده کردند. داده‌کاوی چیزی نیست غیر از کاربرد محاسباتی آماری مجموعه عظیمی از اطلاعات. به این ترتیب فرصت‌ها و چالش‌هایی که اجازه می‌دهند پتانسیل این روش به عنوان یک سیستم تولید مواد غذایی و کاهش پسماند به طور کامل به فعلیت برسد کشف می‌شوند.

از داده‌ها می‌توان استنباط کرد که در حال حاضر پیشرفت زیادی در زمینه مهندسی سیستم حاصل شده است؛ سیستمی که ماهی تولیدکننده مواد مغذی است و گیاه نیز بخشی از سیستم تصفیه آب محسوب می‌شود. اما در زمینه آنالیز رشد ماهی و محصولات کشاورزی پیشرفت کمتری به دست آمده است.

این امر باعث می‌شود آنالیز متون، فاقد تمرکز کافی روی سبزیجات به عنوان محصولات غذایی در سیستم باشد.

 

آکواپونیک یک سیستم متنوع از آبزی‌پروری قلمداد می‌شود

آنالیز متون علمی تمایل دانشگاه به رویکرد آکواپونیک را به عنوان یک سیستم جدید آبزی‌پروری نشان می‌دهد. از دیدگاه آنها پرورش هیدروپونیکس در سطح علمی بالاتری تکامل یافته و توجهات کمتری را جلب می‌کند.

به لحاظ جغرافیایی توسعه آکواپونیک توسط مؤسساتی در ایالات متحده و بعد از آن در چین و اروپا هدایت می‌شود. به طور کلی، آموزش آکادمیک محققان در اروپا با ۹۱/۷% بهتر از آمریکای شمالی با ۲۴% بود. هرچند نتایج تولید تجاری این سیستم در ایالات متحده با ۳۲% بالاتر از اروپا با ۱۹/۱% است. دلیل آن این واقعیت است که ۴۲/۶% نهادهایی که در اروپا در مطالعات آکواپونیک شرکت دارند وابسته به دانشگاه‌ها هستند، چرا که آنها به مطالعه بیشتر از آنچه تولید می‌شود اهمیت می‌دهند.

انتظار می‌رود تحقیقات در آینده روی دو مشکلی متمرکز باشد که حل آنها دشوار است: چگونگی مبارزه با آفت و کنترل بیماری، زیرا نمی‌توان از آفت‌کش و آنتی‌بیوتیک استفاده کرد؛ و چگونگی بالانس کردن نیازهای غذایی گیاه در مراحل مختلف رشد آن. در حال حاضر بازدهی سیستم‌های هیدروپونیکس به حداکثر نمی‌رسند تا از مواد غذایی به شکل کارآمد استفاده کند.

حوزه دیگری که نیاز به تمرکز دارد، ارتقاء درک جامعه از محصولات آکواپونیک است. این سیستم‌ سرمایه‌گذاری بالایی را می‌طلبد و این در حالیست که سطح درک عمومی از مزیت‌های آن پایین است. در نتیجه تردیدهایی در خصوص ریسک‌های احتمالی برای سلامت بوجود می‌آید که از ترکیب این دو سیستم تولید ممکن است ایجاد شود. بدون سیاست‌های پشتیبانی از بازار و اختصاص سوبسید، افزایش مقیاس این سیستم‌ها تا جایی که بتوانند سودآور باشند دشوار است.

هرچند پتانسیل زیادی برای آکواپونیک تصور می‌شود، اما در خصوص نقش آن در مناطق شهری و جایگاه آن در سیاست سبز در سطح مفهومی و فراتر از آن باید شفاف‌سازی شود. این سیستم برای توسعه به پشتیبانی قوی سیاسی نیاز دارد.

جهت مشاهده سایر مقالات آموزشی شیلات و آبزی پروری بر روی لینک زیر کلیک نمایید

مقالات آموزشی بتا