تازه‌ها

آخرین مطالب

آخرین پیشرفت ها درسیستم RAS در عربستان سعودی

سیستم مداربسته آبزی پروری ( RAS ) در عربستان

سیستم-RAS-عربستان

در چشم¬انداز ۲۰۳۰ در عربستان سعودی، آبزی¬پروری در تأمین غذا دارای نقش کلیدی است. بر این اساس قرار است سرانه مصرف ماهی از ۹ به ۲۰ کیلوگرم تا سال ۲۰۳۰ افزایش پیدا کند. براساس برنامه توسعه آبزی¬پروری هدف تولید ۵۳۰۰۰۰ تن تا سال ۲۰۳۰ است، که براین اساس رشد سالانه ۱۸% از سال۲۰۱۸ انتظار می¬رود. طبق برنامه¬های قبلی، میزان تولید از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ از ۲۵ به ۷۵ تن در سال افزایش داشته است. سرمایه¬گذاری روی سیستم RAS برای افزایش تولید سالانه ماهی در عربستان تاریخ پرفرازونشیبی دارد. با توجه به این¬که کف یا حداقل قیمت آبزیان بر اساس هزینه¬های تولید در قفس و استخرهای پرورشی تعریف می¬شود، برای اینکه تولید در سیستم RAS به لحاظ اقتصادی پایدار باشد (باتوجه به بالاتر بودن هزینه¬های تولید در این سیستم) این مجموعه ها باید نکات زیر را درنظر بگیرند:

  1. مقیاس و ظرفیت تولید
  2. محل استقرار بازار
  3. کاهش هزینه¬ها و تعرفه¬های حمل¬ونقل
  4. تولید و عرضه ماهی تازه در تمام طول سال
  5. هدف قرار دادن بازارهای فرآوری ماهی و ارزش افزوده

در مجموع هزینه و بازده مصرف خوراک مهم¬ترین عامل تعیین¬کننده سودآوری RAS هستند.

پیشرفتهای فنی گسترده، توجه به مسائل زیست¬محیطی و سرمایه¬گذاری¬ برای ایجاد مزارع RAS-بزرگ مقیاس برای تولید ماهی سالمون، موج جهانی بزرگی در استارت¬آپ¬ها برانگیخته است. اساساً طراحی مزارع به سمتی رفته که ظرفیت تولید در آن¬ها از ۱۰۰ها به هزاران تن درسال افزایش یافته است. بااین¬حال تعداد مزارع RAS باتولید بیش از ۱۰۰۰ تن بسیار محدود است. بالا بودن هزینه تولید در سیستم RAS این صنعت را نسبت به تغییرات اقتصادی و تغییرات قیمت محصول، شدیداً آسیب¬پذیر میکند. یکی از مواردی که در سیستم RAS حائز اهمیت است بازگشت سرمایه است. بدین منظور تولید به صورت متناوب و پیوسته حائز اهمیت است. به همین خاطر تولید تیلاپیا در سیستم RAS با توجه به سرعت رشد بالای آن نسبت به سالمون و تحمل بالای دما توسط آن در منطقه عربستان (مصرف انرژی کمتر) این ماهی را نیز به کاندیدایی برای تولید تبدیل کرده است.
در عربستان ۵% آب زیرزمینی برای تولید دام¬های اهلی به طورمستقیم به کار می¬رود، ولی ۳۱% حجم آب¬های زیرزمینی برای تولید علوفه و یونجه استعمال می¬شود. بنابراین حجم آب مصرفی برای تولید دام را به صورت غیرمستقیم بالا می¬برد. در محاسبه حجم آب مصرفی در آبزی¬پروری نیز-با توجه به تأمین خوراک آبزیان از مواد اولیه خوراک دام¬ و طیور ،لذا مصارف آب در تولید محصولات کشاورزی ، در محاسبات مصرف آب در پرورش آبزیان نیز لحاظ میگردد.و برای کاهش حجم آب مصرفی، کاهش FCR می¬تواند کمک¬ کننده باشد.

جهت مشاهده مقالات مرتبط با آبزی پروری در کشور عربستان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

نقطه عطفی برای هچری تولیدکننده بس و بریم در عربستان سعودی