محصولات - خوراک پایانی ماهیان دریایی

توضیحات محصول

  خوراک پایانی ماهیان دریایی

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFM1۵۳۵۲۴۷۱۴۰/۸۱۰۳
  FFM2۶/۵۳۵۲۴۷۱۴۰/۸۱۰۳
  FFM3۸/۵۳۵۲۴۷۱۴۰/۸۱۰۳

  خوراک پایانی ماهیان دریایی

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFM1۵۳۵۲۴۷
  FFM2۶/۵۳۵۲۴۷
  FFM3۸/۵۳۵۲۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی ماهیان دریایی

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFM1۱۴۱۰/۸۳
  FFM2۱۴۱۰/۸۳
  FFM3۱۴۱۰/۸۳

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-ماهیان-دریایی-بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک-پایانی-ماهیان-دریایی-بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-ماهیان-دریایی-بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک-پایانی-ماهیان-دریایی-بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)