محصولات - خوراک پایانی قزل آلا

توضیحات محصول

  خوراک پایانی قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFT1۵۳۷۲۰۷۱۴۱۱۰۴-۳
  FFT2۶/۵۳۷۲۰۷۱۴۱۱۰۴-۳
  FFT3۸/۵۳۷۲۰۷۱۴۱۱۰۴-۳

  خوراک پایانی قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFT1۵۳۷۲۰۷
  FFT2۶/۵۳۷۲۰۷
  FFT3۸/۵۳۷۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  قزل آلا

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFT1۱۴۱۱۰۴-۳
  FFT2۱۴۱۱۰۴-۳
  FFT3۱۴۱۱۰۴-۳

  خوراک قزل آلا (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک-پایانی-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک-پایانی-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک-پایانی-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک-پایانی-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)