خوراک پایانی قزل آلا

توضیحات محصولات

  خوراک پایانی قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی قزل آلا

  محصولسایز خوراکپروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات غذادهی
  FFT1۵۳۸<14<5<12۱/۱<10۴-۳
  FFT2۶/۵۳۸<14<5<12۱/۱<10۴-۳
  FFT3۸/۵۳۸<14<5<12۱/۱<10۴-۳

  خوراک پایانی قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

   

  آنالیز خوراک مرحله پایانی قزل آلا

  محصولسایز خوراکپروتئینچربیفیبر
  FFT1۵۳۸<14<5
  FFT2۶/۵۳۸<14<5
  FFT3۸/۵۳۸<14<5

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی قزل آلا

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات غذادهی
  FFT1<12۱/۱<10۴-۳
  FFT2<12۱/۱<10۴-۳
  FFT3<12۱/۱<10۴-۳

  خوراک قزل آلا (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  BTA-Trout-finisher-feed

  استاندارد

  BTA-finisher-trout

  بهینه (به‌زودی)

  BTA-finisher-trout

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک قزل آلا پایانی

  استاندارد

  پشت-قزل-آلا-آغازین-مات

  بهینه (به‌زودی)

  پشت-قزل-آلا-آغازین-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)