نمونه کارها - خوراک پایانی خاویاری

توضیحات نمونه کار

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی خاویاری

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFst1۵/۵۳۵۲۰۷۱۴۱۱۰۴
  FFst2۷۳۵۲۰۷۱۴۱۱۰۳
  FFst3۹۳۵۲۰۷۱۴۱۱۰۳
  FFst4۱۰/۵۳۵۲۰۷۱۴۱۱۰۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی خاویاری

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFst1۵/۵۳۵۲۰۷
  FFst2۷۳۵۲۰۷
  FFst3۹۳۵۲۰۷
  FFst4۱۰/۵۳۵۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی خاویاری

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFst1۱۴۱۱۰۴
  FFst2۱۴۱۱۰۳
  FFst3۱۴۱۱۰۳
  FFst4۱۴۱۱۰۳

  خوراک خاویاری (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک پایانی خاویاری بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک پایانی خاویاری بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک خاویاری (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک پایانی خاویاری بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک پایانی خاویاری بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  مطالب مرتبط