محصولات - خوراک پایانی خاویاری

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی خاویاری

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFst1۵۳۵۲۰۷۱۴۱۱۰۴
  FFst2۶/۵۳۵۲۰۷۱۴۱۱۰۳
  FFst3۸/۵۳۵۲۰۷۱۴۱۱۰۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی خاویاری

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFst1۵۳۵۲۰۷
  FFst2۶/۵۳۵۲۰۷
  FFst3۸/۵۳۵۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی خاویاری

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFst1۱۴۱۱۰۴
  FFst2۱۴۱۱۰۳
  FFst3۱۴۱۱۰۳

  خوراک خاویاری (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-خاویاری-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-پایانی-خاویاری-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک خاویاری (مرحله پایانی)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-خاویاری-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-پایانی-خاویاری-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)