محصولات - خوراک رشد ماهیان دریایی

توضیحات محصول

  خوراک رشد ماهیان دریایی

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFM1۳۳۸۲۲۷۱۴۱/۲۱۰۳
  GFM۲۴۳۸۲۲۷۱۴۱/۲۱۰۳

  خوراک رشد ماهیان دریایی

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFM1۳۳۸۲۲۷
  GFM۲۴۳۸۲۲۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد ماهیان دریایی

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFM1۱۴۱/۲۱۰۳
  GFM۲۱۴۱/۲۱۰۳

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک رشد ماهیان دریایی بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک رشد ماهیان دریایی بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک رشد ماهیان دریایی بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک رشد ماهیان دریایی بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)