محصولات - خوراک رشد ماهیان دریایی

توضیحات محصول

  خوراک رشد ماهیان دریایی

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFM1۳۳۸۲۲۷۱۴۱/۲۱۰۳
  GFM۲۴۳۸۲۲۷۱۴۱/۲۱۰۳

  خوراک رشد ماهیان دریایی

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFM1۳۳۸۲۲۷
  GFM۲۴۳۸۲۲۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد ماهیان دریایی

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFM1۱۴۱/۲۱۰۳
  GFM۲۱۴۱/۲۱۰۳

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)