محصولات - خوراک رشد قزل آلا

توضیحات محصول

  خوراک رشد قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد  قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFT1۳۳۹۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۴-۵
  GFT۲۳۳۹۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۴-۵

  خوراک رشد قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد  قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFT1۳۳۹۲۰۷
  GFT۲۳۳۹۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد  قزل آلا

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFT1۱۴۱/۲۱۰۴-۵
  GFT۲۱۴۱/۲۱۰۴-۵

  خوراک قزل آلا (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)