نمونه کارها - خوراک رشد قزل آلا

توضیحات نمونه کار

  خوراک رشد قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد قزل آلا

  محصولسایز خوراکپروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات غذادهی
  GFT1۳۴۱<15<5<12۱/۲<10۵-۴
  GFT2۴۴۱<15<5<12۱/۲<10۵-۴

  خوراک رشد قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد قزل آلا

  محصولسایز خوراکپروتئینچربیفیبر
  GFT1۳۴۱<15<5
  GFT2۴۴۱<15<5

   

  ادامه جدول …

   

  آنالیز خوراک مرحله رشد قزل آلا

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات غذادهی
  GFT1<12۱/۲<10۵-۴
  GFT2<12۱/۲<10۵-۴

  خوراک قزل آلا (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  بهینه (به‌زودی)

  خوراک رشد قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)