محصولات - خوراک رشد خاویاری

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد خاویاری

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFst1۳۳۸۲۰۷۱۴۱۱۰۶-۸
  GFst2۴۳۸۲۰۷۱۴۱۱۰۵

  آنالیز خوراک مرحله رشد خاویاری

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFst1۳۳۸۲۰۷
  GFst2۴۳۸۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد خاویاری

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFst1۱۴۱۱۰۶-۸
  GFst2۱۴۱۱۰۵

  خوراک خاویاری (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-خاویاری-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-رشد-خاویاری-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک خاویاری (مرحله رشد)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-خاویاری-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-رشد-خاویاری-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)