محصولات - خوراک آغازین ماهیان دریایی

توضیحات محصول

  خوراک آغازین ماهیان دریایی 

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFM0۰/۳-۰/۶۴۲۲۰۷۱۴۱۱۰۸-۱۰
  SFM1۰/۵-۱۴۲۲۰۷۱۴۱۱۰۸-۱۰
  SFM2۰/۹-۱/۶۴۲۲۰۷۱۴۱۱۰۶-۸
  SFM3۱/۵-۲/۱۴۲۲۰۷۱۴۱۱۰۶-۸
  SFM4۲-۲/۵۴۲۲۰۷۱۴۱۱۰۴-۶

  خوراک آغازین ماهیان دریایی

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین ماهیان دریایی

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFM0۰/۳-۰/۶۴۲۲۰۷
  SFM1۰/۵-۱۴۲۲۰۷
  SFM2۰/۹-۱/۶۴۲۲۰۷
  SFM3۱/۵-۲/۱۴۲۲۰۷
  SFM4۲-۲/۵۴۲۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین ماهیان دریایی

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFM0۱۴۱۱۰۸-۱۰
  SFM1۱۴۱۱۰۸-۱۰
  SFM2۱۴۱۱۰۶-۸
  SFM3۱۴۱۱۰۶-۸
  SFM4۱۴۱۱۰۴-۶

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-ماهیان-دریایی-بتا-مات

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک-استارتر-ماهیان-دریایی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک ماهیان دریایی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-ماهیان-دریایی-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-استارتر-ماهیان-دریایی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)