خوراک آغازین قزل آلا

توضیحات محصولات

  خوراک آغازین قزل آلا 

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب
  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا
  محصول سایز خوراک پروتئین چربی فیبر خاکستر فسفر رطوبت دفعات غذادهی
  SFT00۰/۲ – ۰/۴۴۴<14<4<10۱/۸<10۱۲-۱۰
  SFT0۰/۳ – ۰/۶۴۴<14<4<10۱/۸<10۱۱-۹
  SFT1۰/۵ – ۱۴۴>16<4<10۱/۶<10۱۰-۸
  SFT2۰/۹ – ۱/۶۴۴>16<4<10۱/۶<10۸-۷
  SFT3۱/۴ – ۲۴۴>17<4<10۱/۵<10۷-۶
  SFT4۱/۸ – ۲/۲۴۴>17<4<10۱/۵<10۷-۶

  خوراک آغازین قزل آلا 

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

   

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصول سایز خوراک پروتئین چربی فیبر
  SFT00۰/۲ – ۰/۴۴۴<14<4
  SFT0۰/۳ – ۰/۶۴۴<14<4
  SFT1۰/۵ – ۱۴۴>16<4
  SFT2۰/۹ – ۱/۶۴۴>16<4
  SFT3۱/۴ – ۲۴۴>17<4
  SFT4۱/۸ – ۲/۲۴۴>17<4

  ادامه جدول …

   

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصول خاکستر فسفر رطوبت دفعات غذادهی
  SFT00<10۱/۸<10۱۲-۱۰
  SFT0<10۱/۸<10۱۱-۹
  SFT1<10۱/۶<10۱۰-۸
  SFT2<10۱/۶<10۸-۷
  SFT3<10۱/۵<10۷-۶
  SFT4<10۱/۶<10۷-۶

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  استاندارد

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  بهینه (به زودی)

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)