نمونه کارها - خوراک آغازین قزل آلا

توضیحات نمونه کار

  خوراک آغازین قزل آلا 

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFT00۰/۲-۰/۴۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۱۰-۱۲
  SFT0۰/۳-۰/۶۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۹-۱۱
  SFT1۰/۵-۱۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۸-۱۰
  SFT2۰/۹-۱/۶۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۷-۸
  SFT3۱/۴-۲۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۶-۷
  SFT4۱/۸-۲/۲۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۶-۷

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFT00۰/۲-۰/۴۴۴۲۰۷
  SFT0۰/۳-۰/۶۴۴۲۰۷
  SFT1۰/۵-۱۴۴۲۰۷
  SFT2۰/۹-۱/۶۴۴۲۰۷
  SFT3۱/۴-۲۴۴۲۰۷
  SFT4۱/۸-۲/۲۴۴۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFT00۱۴۱/۳۱۰۱۰-۱۲
  SFT0۱۴۱/۳۱۰۹-۱۱
  SFT1۱۴۱/۳۱۰۸-۱۰
  SFT2۱۴۱/۳۱۰۷-۸
  SFT3۱۴۱/۳۱۰۶-۷
  SFT4۱۴۱/۳۱۰۶-۷

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  بهینه (به زودی)

  خوراک استارتر قزل آلا بتا

  حرفه‌ای (به‌زودی)