محصولات - خوراک آغازین قزل آلا

توضیحات محصول

  خوراک آغازین قزل آلا 

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFT00۰/۲-۰/۴۴۲۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۱۰-۱۲
  SFT0۰/۳-۰/۶۴۲۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۹-۱۱
  SFT1۰/۵-۱۴۲۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFT2۰/۹-۱/۶۴۲۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۷-۸
  SFT3۱/۴-۲۴۲۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۶-۷
  SFT4۱/۸-۲/۲۴۲۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۶-۷

  خوراک آغازین قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFT00۰/۲-۰/۴۴۲۲۰۷
  SFT0۰/۴-۰/۶۴۲۲۰۷
  SFT1۰/۵-۱۴۲۲۰۷
  SFT2۰/۹-۱/۶۴۲۲۰۷
  SFT3۱/۴-۲۴۲۲۰۷
  SFT4۱/۸-۲/۲۴۲۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFT00۱۴۱/۲۱۰۱۰-۱۲
  SFT0۱۴۱/۲۱۰۹-۱۱
  SFT1۱۴۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFT2۱۴۱/۲۱۰۷-۸
  SFT3۱۴۱/۲۱۰۶-۷
  SFT4۱۴۱/۲۱۰۶-۷

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)