محصولات - خوراک آغازین قزل آلا

توضیحات محصول

  خوراک آغازین قزل آلا 

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFT00۰/۲-۰/۴۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۱۰-۱۲
  SFT0۰/۳-۰/۶۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۹-۱۱
  SFT1۰/۵-۱۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۸-۱۰
  SFT2۰/۹-۱/۶۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۷-۸
  SFT3۱/۴-۲۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۶-۷
  SFT4۱/۸-۲/۲۴۴۲۰۷۱۴۱/۳۱۰۶-۷

  خوراک آغازین قزل آلا

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFT00۰/۲-۰/۴۴۴۲۰۷
  SFT0۰/۴-۰/۶۴۴۲۰۷
  SFT1۰/۵-۱۴۴۲۰۷
  SFT2۰/۹-۱/۶۴۴۲۰۷
  SFT3۱/۴-۲۴۴۲۰۷
  SFT4۱/۸-۲/۲۴۴۲۰۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین قزل آلا

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFT00۱۴۱/۳۱۰۱۰-۱۲
  SFT0۱۴۱/۳۱۰۹-۱۱
  SFT1۱۴۱/۳۱۰۸-۱۰
  SFT2۱۴۱/۳۱۰۷-۸
  SFT3۱۴۱/۳۱۰۶-۷
  SFT4۱۴۱/۳۱۰۶-۷

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا

  استاندارد

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک قزل آلا (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-استارتر-قزل-آلا-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)