تازه‌ها

آخرین مطالب

ضریب تبدیل خوراک پایین، اولین شاخص آبزی پروری کارآمد است (بخش اول)

در ادامه نظرات پروفسور بوید در مورد ضریب تبدیل خوراک و مزایای کاهش آن ارائه می­ شود:

 ضریب تبدیل خوراک آبزی پروری

پروفسور بوید در مورد ضریب تبدیل خوراک و مزایای کاهش آن که شامل ضایعات کمتر خوراک، بهبود کیفیت آب، بهبود FIFO (در مبحثی جداگانه توضیح داده خواهد شد) و کاهش نیاز به اکسیژن است صحبت می­کند. عکس از داریل جوری.

تبدیل کارآمد خوراک مصرفی به بایومس یکی از ویژگی های اساسی یک مجموعه آبزی پروری با مدیریت صحیح است. راندمان استفاده از خوراک به صورت ضریب تبدیل خوراک (FCR) یا کارایی خوراک (FE) محاسبه می شود.

ضریب تبدیل برابر خوراک استفاده شده در استخر تقسیم بر تولید خالص حاصل است و عموما مقدار خوراک لازم برای تولید یک واحد (کیلوگرم) بایومس را نشان می­دهد. هرچه FCR کوچکتر باشد، بازده مصرف خوراک بیشتر است. راندمان خوراک معکوس FCR است و مقدار بایومس پرورش یافته توسط مقدار مشخصی خوراک مصرف شده را نشان می­دهد. هر چه FE بزرگتر باشد، کارایی خوراک بیشتر است. ضریب تبدیل خوراک بیشتر توسط پرورش دهندگان ماهی و میگو استفاده می شود.

ضریب تبدیل خوراک بر اساس وزن خوراک در شرایط اتاق (بدون خشک کردن و با رطوبت اتاق) و وزن بایومس زنده محاسبه می­شود. از دیدگاه مدیریت مزرعه نیز این شیوه کاملاً صحیح است، زیرا پرورش­دهندگان خوراک را با همین شرایط خریداری می کنند و ماهی یا میگو را بر اساس وزن زنده می فروشند.

ضریب تبدیل خوراک های معمولی بسته به نوع خوراک، گونه، اندازه حیوانات، شیوه های تغذیه و شرایط کیفیت آب در سیستم های پرورشی، بین ۱.۲ تا حدود ۲.۲ (مقادیر FE 0.83-0.45) هستند. گاهی اوقات در پرورش ماهیان خانواده سالمونید ، FCR های ۱.۰ یا کمتر نیز گزارش می شود.

از نظر ترمودینامیکی و بیولوژیکی غیرممکن است که انرژی و مواد مغذی موجود در خوراک به طور کامل در حیوانات پرورشی به مواد مغذی و انرژی تبدیل شوند. همانند ماشین­های مکانیکی، موجودات زنده هم نمی­توانند با راندمان ۱۰۰ درصد ماده خام را به انرژی تبدیل کنند. FCR یک شاخص مفید در مدیریت مزرعه است، اما به معنی تعادل جرم نیست.

 ضریب تبدیل خوراک پایین مشخصه یک فرایند آبزی پروری کارآمد است.

محتوای آب و ماده خشک

توضیح اینکه چرا در واقعیت FCR های اسمی به ندرت محقق می­شوند در میزان رطوبت موجود در خوراک و بدن موجود زنده است. خوراک معمولاً ۹۰ تا ۹۲ درصد ماده خشک دارد و در موجود زنده (ماهی و میگو) معمولاً ۷۳ تا ۷۷ درصد آب است و حدود ۲۵ درصد ماده خشک . در FCR  یک ، به ۱ کیلوگرم خوراک حاوی حدود ۰.۹۱ کیلوگرم ماده خشک نیاز است تا حدود ۰.۲۵ کیلوگرم ماده خشک گونه­های پرورشی به دست آید. FCR ماده خشک برابر ۳.۶۴ خواهد بود. در حالی که FCR رایج یک بوده است. این بدان معناست که به ازای هر کیلوگرم ماده خشک برداشت شده ۲.۶۴ کیلوگرم ماده خشک به اشکال مختلف (انرژی،مواد خورد نشده، مواد دفعی، گرما و …) در محیط پرورش آزاد می­شود.

FCR ماده خشک محاسبه FCR برای بررسی کیفیت آب است. خوراک ورودی عمدتاً در روده مصرف و جذب می­شود. اما بخشی از ماده خشک که معمولاً حدود ۲ تا ۵ درصد برای خوراک ماهی و ۱۰ تا ۱۵ درصد برای خوراک میگو است، خورده نمی شود و حدود ۱۰ درصد از آنچه خورده می شود نیز به صورت مدفوع دفع می­شود. بخشی از مواد مغذی جذب شده در روده­ها توسط گونه­های پرورشی برای تامین انرژی اکسید می شود، بخشی به طور مداوم کاتابولیز می­شود و با مواد مغذی تازه جذب شده جایگزین می شود و بقیه مواد مغذی در بایومس ماهی یا میگو برداشت می­شوند.

هرچه FCR عملی بیشتر باشد، FCR ماده خشک نیز بیشتر است. در صورت بالا بودن FCR ماده خشک، تقاضا برای اکسیژن (BOD) به منظور اکسید کردن ضایعات تغذیه افزایش یافته و همچنین منجر به آزاد شدن مقادیر بیشتری از مواد مغذی خوراک مانند نیتروژن و فسفر در سیستم پرورشی می شود. مقادیر نیتروژن، فسفر و اکسیژن بیولوژیک مورد نیاز (BOD) برای یک سیستم پرورش معمولی میگو در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱. مقادیر نیتروژن (N) و فسفر (P) و BOD بر حسب کیلوگرم به ازای هر تن تولید بایومس زنده در سیستم آبزی پروری مبتنی بر خوراک صنعتی.

ضریب تبدیل خوراک آبزیان

جهت مشاهده سایر مقالات مرتبط با آبزی پروری حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

بتا و آبزی پروری حرفه ای