تازه‌ها

آخرین مطالب

آبزی پروری-منابع-تجدیدپذیر

آیا می توان آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر دور از ساحل را در مکانی مشترک ادغام نمود؟

آبزی پروری-منابع-تجدیدپذیر
آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر دور از ساحل حداقل در اروپا باید با موفقیت از یک پلتفرم مشترک استفاده کنند.

تعدادی از پروژه های آزمایشی در زمینه ادغام آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر در چین امیدهایی برای استفاده از یک پلتفرم مشترک برای هر دو بخش را نشان داده اند. طبق تحقیقات جدید، توسعه پلتفرم های دور از ساحل که با آبزی پروری و عملیات های تولید انرژی تجدیدپذیر ادغام می شوند، برای هر دو صنعت دارای سود اقتصادی بالقوه است.

طرح های مفهومی که پلتفرم های چند منظوره دور از ساحل (MPP multi-purpose platform) را توسعه می دهند در دهه گذشته بیش از پیش رواج یافته است. این پلتفرم ها از هم افزایی بهره برداری می کنند و طراحی شده اند تا تنش های موجود به دلیل قرار گرفتن سیستم های آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر در یک مکان، را مدیریت کنند.

محققان این مطالعه یادآور می شوند این پروژه در بهترین حالت، هنوز از مرحله آزمایشی فراتر نرفته است. مزیت های بالقوه پروژه هایی از این دست- در صورت موفقیت- شامل کاهش چشمگیر در هزینه ها و بهینه سازی آمایش دریایی سرزمین است؛ به این دلیل که استفاده چندگانه از فضا و زیرساخت، کاهش هزینه را به دنبال دارد.

محققان این مطالعه افزودند: «بعلاوه برای جوامع در مکان های دورافتاده و جزیره ها که به شبکه های آب و برق دسترسی ندارند، یک MPP می تواند تنها منبع قابل اطمینان، پایدار و ارزان انرژی، مواد غذایی و اشتغال باشد.»

طرح مفهومی MPP

با وجود مزیت های امکان پذیر برای ادغام و آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر دور از ساحل، محققان یادآور می شوند که اکثر MPPها در حال حاضر در خطوط لوله، درنظر دارند یا دستگاه های تک منظوره را در خود جای دهند یا با رویکردهای تک رشته ای (یا اقتصادی، یا اجتماعی، یا تکنولوژیکی، یا زیست محیطی) انطباق یابند.

«اکثر طرح های مفهومی پلتفرم چندمنظوره پیشنهادی، تنها چند دستگاه انرژی تجدیدپذیر دور از ساحل (مانند ترکیب موج و باد) را ادغام می کنند، با چند ادغام در سیستم های آبزی پروری.»

یکی از این پروژه های ادغام آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر به نام Sea Star Spar پیشنهاد ترکیب یک توربین بادی شناور اسپار و سازه های شناور با قدرت شناوری کافی برای پرورش ماهیان استخوانی، حلزون یا جبلک را ارائه داده است. پروژه دیگری به نام Gosberg تعامل بین سازه های توربین بادی دور از ساحل و سیستم های آبزی پروری را بررسی می کند. این کار به صورت آزمایشی با آنالیز مدل مقیاسی از یک سه پایه نگهدارنده توربین ۵ MW با یک قفس ماهی که بین پایه ها نصب شده انجام می شود. نوسان در سرعت جریان و بارهای اضافی روی زیرساخت به دلیل وجود قفس ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این بین به پروژه دیگری نیز اشاره شد که در آن از یک توربین بادی دور از ساحل از نوع اسپار می توان استفاده کرد تا به طور مصنوعی آب های دارای مواد غذایی را از بخش عمیق به سطح آورده و تولید ماهی را در سطح آب افزایش دهد. بعلاوه یک مطالعه آزمایشی روی سیستم های انرژی موج در سواحل لیسشیل در سوئد استدلال می کند، تعدیل ساختاری فونداسیون ها و سایر عناصر می تواند به ارتقاء جمعیت ماهیان منتهی شود.

چالش های پیش روی ادغام آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر

محققان این مطالعه یادآور می شوند موانع احتمالی در مسیر MPPهایی که شامل آبزی پروری هستند- چنانچه در پروژه MERMAID EU مشخص شد- مسایل سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی را در بر می گیرند.

«موانع حقوقی و سیاسی شامل بروکراسی پیچیده، ارتباط ضعیف بین نهادهای دولتی و دشواری در مشخص کردن مسئولیت ها برای مجوز، و کمبود مجموعه قوانین و استانداردهاست. موانع اجتماعی نیز به مجادلات بالقوه با شیلات ساحلی و دور از ساحل، صنعت توریسم و مسیرهای کشتیرانی مرتبط است. فعالیت هایی که چشم انداز دریایی را تغییر می دهند از نظر افراد ذینفع به لحاظ اجتماعی غیرقابل قبول قلمداد می شود. هرچند از دیدگاه برخی، موانع اجتماعی (نظیر مشکل در لنگر انداختن) ریشه در کمبود درک و تجربه در زمینه نصب offshore renewable energy دارد.

سایرین نیز نگران بحث بیمه پروژه های ادغام آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر هستند (زمانی که انواع بالقوه حوادثی که نهاد های بیمه گر مجبور به پوشش آن هستند آشکارتر می شود، هزینه ها ممکن است افزایش یابند). امکان مالی ترکیب برخی فعالیت ها مانند پرورش ماسل و علف دریایی با مزرعه بادی دور از ساحل نیز موضوع دیگریست که نگرانی ایجاد می کند. چرا که برخی متصدیان تمایلی ندارند فضای خود را با کسی به اشتراک بگذارند، دلیل آن ریسک های بالقوه ای است که از مصارف چندگانه بوجود می آید.»

محققان به تعدادی از پروژه های آزمایشی در مقیاس کوچک تر در چین- در Daguan، Dawanshan و Sehngshan- اشاره دارند که نشان می دهد،  “پتانسیل قوی برای فعالیت MPP در مقیاس کوچک در جوامع دورافتاده و منزوی وجود دارد که علاوه بر یک منبع انرژی پایدار، امن و ارزان دارای مزیت های اجتماعی- اقتصادی مانند تأمین خوراک و شغل نیز می باشد.”

تحقیقات بیشتر در زمینه ادغام آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر

محققان با نگاهی به آینده پروژه های ادغام آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر، نیاز به تحقیقات بیشتر را در خصوص قابلیت پذیرش اجتماعی و ارزش ها یادآور می شوند. این مباحث، بالقوه روی توسعه MPP تأثیرگذار است. «استراتژی در راستای بهینه سازی سود و کاهش ریسک مجادلات در پروژه های ادغام آبزی پروری و منابع تجدیدپذیر جای تأمل دارد. برای مثال جانمایی MPP در نقطه ای دورتر از ساحل می تواند از بروز مجادلات در ساحل از سوی صنعت توریسم و کشتیرانی جلوگیری نماید.»

آنها همچنین استدلال می کنند توسعه MPPها می تواند  “به ایجاد یک چارچوب قانونی مشترک بیانجامد که به آمایش دریایی سرزمین با هماهنگی بیشتر و مراحل آسان تر صدور مجوز منتهی می شود.”

به طور کلی با وجود چالش های بیشمار محققان استنباط می کنند: «MPPها با آمایش سرزمین به صورت مشترک و به اشتراک گذاری زیرساخت، پتانسیل قابل توجهی در اقتصادی کردن هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی برای صنعت انرژی و آبزی پروری دور از ساحل دارند.»