محصولات - خوراک پایانی کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۳۵۱۴۱۲۱۴۱۱۰۲-۳
  FFC2۶/۵۳۵۱۴۱۲۱۴۱۱۰۲-۳
  FFC3۸/۵۳۵۱۴۱۲۱۴۱۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۳۲۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۲-۳
  FFC2۶/۵۳۲۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۲-۳
  FFC3۸/۵۳۲۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۲۸۱۰۱۶۱۵۰/۸۱۰۲-۳
  FFC2۶/۵۲۸۱۰۱۶۱۵۰/۸۱۰۲-۳
  FFC3۸/۵۲۸۱۰۱۶۱۵۰/۸۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۳۵۱۴۱۲
  FFC2۶/۵۳۵۱۴۱۲
  FFC3۸/۵۳۵۱۴۱۲

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۴۱۱۰۲-۳
  FFC2۱۴۱۱۰۲-۳
  FFC3۱۴۱۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۳۲۱۱۱۴
  FFC2۶/۵۳۲۱۱۱۴
  FFC3۸/۵۳۲۱۱۱۴

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور بهینه

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۴۰/۹۱۰۲-۳
  FFC2۱۴۰/۹۱۰۲-۳
  FFC3۱۴۰/۹۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور ستاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۲۸۱۰۱۶
  FFC2۶/۵۲۸۱۰۱۶
  FFC3۸/۵۲۸۱۰۱۶

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۵۰/۸۱۰۲-۳
  FFC2۱۵۰/۸۱۰۲-۳
  FFC3۱۵۰/۸۱۰۲-۳

  خوراک پایانی کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک پایانی کپور بتا استاندارد

  استاندارد

  خوراک پایانی کپور بتا بهینه

  بهینه

  خوراک پایانی کپور بتا حرفه ای

  حرفه‌ای 

  خوراک پایانی کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک پایانی کپور بتا استاندارد

  استاندارد

  خوراک پایانی کپور بتا بهینه

  بهینه

  خوراک پایانی کپور بتا حرفه ای

  حرفه‌ای