محصولات - خوراک پایانی کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC2۶/۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC3۸/۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۳-۲

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC2۶/۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC3۸/۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۳-۲

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۳۴۱۴۱۰
  FFC2۶/۵۳۴۱۴۱۰
  FFC3۸/۵۳۴۱۴۱۰

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC2۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC3۱۲۱/۱۱۰۳-۲

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور ستاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۲۸۱۴۷
  FFC2۶/۵۲۸۱۴۷
  FFC3۸/۵۲۸۱۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC2۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC3۱۱۱۱۰۳-۲

  خوراک پایانی کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-پایانی-کپور-استاندارد-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-پایانی-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای 

  خوراک پایانی کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-پایانی-کپور-استاندارد-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-پایانی-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای