محصولات - خوراک پایانی کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC2۶/۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC3۸/۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۳-۲

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC2۶/۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC3۸/۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۳-۲

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۳۴۱۴۱۰
  FFC2۶/۵۳۴۱۴۱۰
  FFC3۸/۵۳۴۱۴۱۰

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC2۱۲۱/۱۱۰۳-۲
  FFC3۱۲۱/۱۱۰۳-۲

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور ستاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۲۸۱۴۷
  FFC2۶/۵۲۸۱۴۷
  FFC3۸/۵۲۸۱۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC2۱۱۱۱۰۳-۲
  FFC3۱۱۱۱۰۳-۲

  خوراک پایانی کپور

  خوراک پایانی کپور استاندارد بتا

  استاندارد

  خوراک پایانی کپور بتا

  بهینه (به زودی)

  خوراک پایانی کپور حرفه ای بتا

  حرفه‌ای 

  خوراک پایانی کپور
  (جهت بزرگنمایی روی تصاویر کلیک نمایید)

  خوراک پایانی کپور استاندارد بتا

  استاندارد

  خوراک پایانی کپور بتا

  بهینه (به زودی)

  خوراک پایانی کپور حرفه ای بتا

  حرفه‌ای