محصولات - خوراک پایانی کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۲-۳
  FFC2۶/۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۲-۳
  FFC3۸/۵۳۴۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۳۲۸۷۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC2۶/۵۳۲۸۷۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC3۸/۵۳۲۸۷۱۱۱۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  FFC1۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC2۶/۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC3۸/۵۲۸۱۴۷۱۱۱۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۳۴۱۴۱۰
  FFC2۶/۵۳۴۱۴۱۰
  FFC3۸/۵۳۴۱۴۱۰

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۲۱/۱۱۰۲-۳
  FFC2۱۲۱/۱۱۰۲-۳
  FFC3۱۲۱/۱۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۳۲۸۷
  FFC2۶/۵۳۲۸۷
  FFC3۸/۵۳۲۸۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور بهینه

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC2۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC3۱۱۱۱۰۲-۳

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور ستاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  FFC1۵۲۸۱۴۷
  FFC2۶/۵۲۸۱۴۷
  FFC3۸/۵۲۸۱۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله پایانی  کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  FFC1۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC2۱۱۱۱۰۲-۳
  FFC3۱۱۱۱۰۲-۳

  خوراک پایانی کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-پایانی-کپور-بهینه-بتا

  بهینه

  خوراک-پایانی-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای 

  خوراک پایانی کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-پایانی-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-پایانی-کپور-بهینه-بتا

  بهینه

  خوراک-پایانی-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای