محصولات - خوراک رشد کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۵۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۶-۴
  GFC2۴۳۵۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۶-۴

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۰۱۴۷۱۱۱۱۰۶-۴
  GFC2۴۳۰۱۴۷۱۱۱۰۶-۴

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۵۱۴۱۰
  GFC2۴۳۵۱۴۱۰

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۲۱/۱۱۰۶-۴
  GFC2۱۲۱/۱۱۰۶-۴

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۰۱۴۷
  GFC2۴۳۰۱۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۱۱۱۰۶-۴
  GFC2۱۱۱۰۶-۴

  خوراک رشد کپور

  خوراک رشد کپور استاندارد بتا

  استاندارد

  خوراک رشد کپور بتا

  بهینه (به زودی)

  خوراک رشد کپور حرفه ای بتا

  حرفه‌ای 

  خوراک رشد کپور

  خوراک رشد کپور استاندارد بتا

  استاندارد

  خوراک رشد کپور بتا

  بهینه (به زودی)

  خوراک رشد کپور حرفه ای بتا

  حرفه‌ای