نمونه کارها - خوراک رشد کپور

توضیحات نمونه کار

  کپور رشد

  BTA-grower-carp-feed

  استاندارد

  خوراک-رشد-کپور-بتا

  بهینه (به زودی)

  خوراک-رشد-کپور-بتا

  حرفه‌ای (به زودی)

  کپور رشد

  پشت-رشد-کپور

  استاندارد

  پشت-آغازین-کپور-مات

  بهینه (به زودی)

  پشت-آغازین-کپور-مات

  حرفه‌ای (به زودی)