محصولات - خوراک رشد کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۵۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۴-۶
  GFC2۴۳۵۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۴۸۷۱۱۱۱۰۴-۶
  GFC2۴۳۴۸۷۱۱۱۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۰۱۴۷۱۱۱۱۰۴-۶
  GFC2۴۳۰۱۴۷۱۱۱۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۵۱۴۱۰
  GFC2۴۳۵۱۴۱۰

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۲۱/۱۱۰۴-۶
  GFC2۱۲۱/۱۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۴۸۷
  GFC2۴۳۴۸۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۱۱۱۰۴-۶
  GFC2۱۱۱۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۰۱۴۷
  GFC2۴۳۰۱۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۱۱۱۰۴-۶
  GFC2۱۱۱۱۰۴-۶

  خوراک رشد کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-رشد-کپور-بهینه-بتا

  بهینه

  خوراک-رشد-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای 

  خوراک رشد کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-رشد-کپور-بهینه-بتا

  بهینه

  خوراک-رشد-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای