محصولات - خوراک رشد کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۶۱۴۱۲۱۴۱۱۰۴-۶
  GFC2۴۳۶۱۴۱۲۱۴۱۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۴۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۴-۶
  GFC2۴۳۴۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  GFC1۳۳۰۱۰۱۶۱۵۰/۸۱۰۴-۶
  GFC2۴۳۰۱۰۱۶۱۵۰/۸۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۶۱۴۱۲
  GFC2۴۳۶۱۴۱۲

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۴۱۱۰۴-۶
  GFC2۱۴۱۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۴۱۱۱۴
  GFC2۴۳۴۱۱۱۴

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۴۰/۹۱۰۴-۶
  GFC2۱۴۰/۹۱۰۴-۶

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  GFC1۳۳۰۱۰۱۶
  GFC2۴۳۰۱۰۱۶

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  GFC1۱۵۰/۸۱۰۴-۶
  GFC2۱۵۰/۸۱۰۴-۶

  خوراک رشد کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک رشد کپور بتا استاندارد

  استاندارد

  خوراک رشد کپور بتا بهینه

  بهینه

  خوراک رشد کپور بتا حرفه ای

  حرفه‌ای 

  خوراک رشد کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک رشد کپور بتا استاندارد

  استاندارد

  خوراک رشد کپور بتا بهینه

  بهینه

  خوراک رشد کپور بتا حرفه ای

  حرفه‌ای