محصولات - خوراک آغازین کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۷-۰/۲۳۸۱۴۱۰۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۱/۷-۰/۷۳۸۱۴۱۰۱۲۱/۲۱۰۱۰۸
  SFC2۲/۵۱/۷۳۸۱۴۱۰۱۲۱/۲۱۰۱۰-۸

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۷-۰/۲۳۲۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۱/۷-۰/۷۳۲۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۱۰۸
  SFC2۲/۵۱/۷۳۲۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۱۰-۸

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۷-۰/۲۳۸۱۴۱۰
  SFC1۱/۷-۰/۷۳۸۱۴۱۰
  SFC2۲/۵۱/۷۳۸۱۴۱۰

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۱۲۱/۲۱۰۱۰۸
  SFC2۱۲۱/۲۱۰۱۰-۸

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۷-۰/۲۳۲۱۴۷
  SFC1۱/۷-۰/۷۳۲۱۴۷
  SFC2۲/۵۱/۷۳۲۱۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۱۲۱/۲۱۰۱۰۸
  SFC2۱۲۱/۲۱۰۱۰-۸

  خوراک آغازین (استارتر) کپور

  خوراک استارتر کپور معمولی بتا

  استاندارد

  خوراک آغازین کپور بتا-مات

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک استارتر کپور حرفه ای بتا

  حرفه‌ای 

  کپور آغازین

  خوراک استارتر کپور معمولی بتا

  استاندارد

  خوراک آغازین کپور بتا-مات

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک استارتر کپور حرفه ای بتا

  حرفه‌ای