محصولات - خوراک آغازین کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۸۱۴۱۰۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۸۱۴۱۰۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFC2۱/۷-۲/۵۳۸۱۴۱۰۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۶۹۷۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۶۹۷۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFC2۱/۷-۲/۵۳۶۹۷۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۲۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۲۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFC2۱/۷۲/۵۳۲۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۸۱۴۱۰
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۸۱۴۱۰
  SFC2۱/۷۲/۵۳۸۱۴۱۰

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFC2۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۶۹۷
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۶۹۷
  SFC2۱/۷۲/۵۳۶۹۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFC2۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۲۱۴۷
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۲۱۴۷
  SFC2۱/۷۲/۵۳۲۱۴۷

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۲۱/۲۱۰۱۰
  SFC1۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰
  SFC2۱۲۱/۲۱۰۸-۱۰

  خوراک آغازین (استارتر) کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-استارتر-کپور-بهینه-بتا

  بهینه 

  خوراک-استارتر-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای 

  خوراک آغازین کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-استارتر-کپور-استاندارد-بتا

  استاندارد

  خوراک-استارتر-کپور-بهینه-بتا

  بهینه

  خوراک-استارتر-کپور-حرفه-ای-بتا

  حرفه‌ای