محصولات - خوراک آغازین کپور

توضیحات محصول

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۸۱۴۱۲۱۴۱۱۰۱۰
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۸۱۴۱۲۱۴۱۱۰۸-۱۰
  SFC2۱/۷-۲/۵۳۸۱۴۱۲۱۴۱۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۶۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۱۰
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۶۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۸-۱۰
  SFC2۱/۷۲/۵۳۶۱۱۱۴۱۴۰/۹۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبرخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MinMaxMaxMaxMinMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۲۱۰۱۶۱۲۰/۸۱۰۱۰
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۲۱۰۱۶۱۲۰/۸۱۰۸-۱۰
  SFC2۱/۷۲/۵۳۲۱۰۱۶۱۲۰/۸۱۰۸-۱۰

  مزیت های خوراک بتا

  • بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
  • تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
  • بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
  • افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
  • عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۸۱۴۱۲
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۸۱۴۱۲
  SFC2۱/۷۲/۵۳۸۱۴۱۲

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۴۱۱۰۱۰
  SFC1۱۴۱۱۰۸-۱۰
  SFC2۱۴۱۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۶۱۱۱۴
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۶۱۱۱۴
  SFC2۱/۷۲/۵۳۶۱۱۱۴

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۴۰/۹۱۰۱۰
  SFC1۱۴۰/۹۱۰۸-۱۰
  SFC2۱۴۰/۹۱۰۸-۱۰

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینچربیفیبر
  MinMaxMax
  SFC0۰/۲-۰/۷۳۲۱۰۱۶
  SFC1۰/۷-۱/۷۳۲۱۰۱۶
  SFC2۱/۷۲/۵۳۲۱۰۱۶

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد

  محصولخاکسترفسفررطوبتدفعات
  غذادهی
  MaxMinMax
  SFC0۱۲۰/۸۱۰۱۰
  SFC1۱۲۰/۸۱۰۸-۱۰
  SFC2۱۲۰/۸۱۰۸-۱۰

  خوراک آغازین (استارتر) کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک استارتر کپور بتا استاندارد

  استاندارد

  خوراک استارتر کپور بتا بهینه

  بهینه 

  خوراک استارتر کپور بتا حرفه ای

  حرفه‌ای 

  خوراک آغازین (استارتر) کپور
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک استارتر کپور بتا استاندارد

  استاندارد

  خوراک استارتر کپور بتا بهینه

  بهینه

  خوراک استارتر کپور بتا حرفه ای

  حرفه‌ای