نمونه کارها - خوراک آغازین کپور

توضیحات نمونه کار

  کپور آغازین

  خوراک-آغازین-کپور-بتا

  استاندارد

  خوراک-آغازین-کپور-بتا

  بهینه (به ‎زودی)

  خوراک-آغازین-کپور-بتا

  حرفه‌ای (به‌ زودی)

  کپور آغازین

  پشت-آغازین-کپور

  استاندارد

  پشت-آغازین-کپور-مات

  بهینه (به ‎زودی)

  پشت-آغازین-کپور-مات

  حرفه‌ای (به‌ زودی)