پرورش دهنده حرفه ای

سیستم-پرورش-ماهی

سیستم های مختلف پرورش ماهی


تکنیک های مختلف پرورش ماهیتکنیک های پرورش ماهی به راهکارهایی اطلاق می شود که تولید ماهی در حداکثر سطح پایدار با استفاده از ابزار و روش های مختلف در قالب اصول علمی انجام می پذیرد. هدف اصلی مدیریت در تولید آبزیان، دستیابی به سوددهی...

چگونه بارش باران بر پارامترهای آب استخرهای پرورش میگو اثر می گذارد؟ قسمت ۱


بارش باران و پرورش میگو: بین بارش باران و پرورش میگو ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. معمولا مشکلات پرورش میگو در خشکسالی شدید یا بارش باران سنگین رخ می دهد. مشاهدات نشان می دهد که به طور عمده تلفات شدیدی در طول بارندگی رخ می دهد....

پرورش-میگو-تایلند

پنج راهکار مفید برای استفاده در صنعت پرورش میگو


مقدمه آمریکایی ها  هر ساله میلیون ها پوند میگو می خورند، اما بسیاری از آنها نمی دانند که این موجودات خوشمزه در کجا و چه صورت تولید می گردند. بسیاری معتقدند که پرورش میگو مسیر درستی را در پیش گرفته است به گونه ای که...

باران

چگونه بارش باران بر پارامترهای آب استخر های پرورش میگو تاثیر می گذارد؟ – قسمت ۲


چگونه بارش باران بر پارامترهای آب استخر های پرورش میگو تاثیر می گذارد؟ – قسمت 1 نابودی پلانکتون ها هنگامی که در اثر باران درجه حرارت، نور، شوری، pH و قلیاییت به صورت ناگهانی تغییر می کند، فعالیت پلانکتون ها کاهش می یابد و معمولا در عرض...

غذاده های خودکار و مزارع میگو


غذاده های خودکار و مزارع میگواز آنجا که هزینه غذا، بیشترین سهم را در میان هزینه های تولید در آبزی پروری جهان به خود اختصاص داده است، استفاده از دستگاه های غذاده خودکار، به عنوان رویکردی مهم در جهت کاهش هزینه های تولید، بهبود...