پرورش دهنده حرفه ای

امنیت زیستی در مزارع میگو


مقدمه در رویداد آبزی پروری 2019 (نیواورلئان، ایالات متحده، مارس 2019)، رابین مکنتاش، معاون اجرایی شرکت Charoen Pokphand Foods (سهامی عام)، تایلند، بزرگترین تولید کننده چند منظوره میگوی پرورشی در جهان، همزمان با ویکتوریا آلدای سانز، جلسه ای را در ارتباط با امنیت زیستی میگو...

مدیریت مزارع میگو در فصل بیکاری


فصل بیکاری و پرورش میگو هزینه تعمیر و نگهداری در سیستم های پرورشی نیمه متراکم میگو در هند به طور معمول حدود 12 تا 15 روپیه (نرخ نرمال جهانی) برای تولید هر کیلوگرم برآورد می شود. اگرچه این مقدار فقط حدود 4 تا 5 درصد...

مدیریت مزارع میگو در زمستان


مقدمه پرورش میگو در زمستان نسبت به تابستان چالش برانگیزتر است زیرا دمای آب طی مدت زمانی طولانی پایین است. فیزیولوژی میگو به طور مستقیم به دمای آب حوضچه های پرورش بستگی دارد و به همین دلیل، کلید موفقیت در پرورش میگو، تطبیق تکنیک ها...

مواد دفعی در سیستم های مداربسته


مقدمه در مزارع پرورش ماهی کاهش کیفیت آب مصرفی مهمترین عامل محدود کننده تولید می باشد، کیفیت و کمیت آب بطور مستقیم میزان تولید واحد های پرورش ماهی را کنترل می کند. در سیستم های آبزی پروری اگر بتوان آب را به شیوه ای پایش...

کنترل بیماری های میگو با انتخاب پست لارو با کیفیت


مقدمه استفاده از پست لاروهای باکیفیت یکی از مهمترین جنبه های کنترل بیماری در مزارع پرورش میگو است. آزمایش اولیه میکروبی می تواند موجب حصول اطمینان از عدم وجود ویروس و سایر پاتوژن ها در حیوانات گردد. همچنین از طریق ارزیابی چشمی فعالیت لارو، وضعیت...

سیستم های مختلف پرورش ماهی


تکنیک های پرورش ماهی تکنیک های پرورش ماهی به راهکارهایی اطلاق می شود که تولید ماهی در حداکثر سطح پایدار با استفاده از ابزار و روش های مختلف در قالب اصول علمی انجام می پذیرد. هدف اصلی مدیریت در تولید آبزیان، دستیابی به سوددهی از...