کپور تحلیل جهانی

کپور-کاهش-عرضه-افزایش-قیمت-چین

علیرغم بیشترین تولید در چین، قیمت ماهی کپور به دلیل کمبود عرضه، دو برابر شد


با کنترل سخت‌تر صید و وقفه در فصل آبزی‌پروری سال گذشته که به کمبود عرضه کپور منتهی شد قیمت یکی از گونه‌های مهم آب شیرین در چین دو برابر افزایش یافت.قیمت عمده فروشی کپور علفخوار، که بیشترین تولید را در چین به خود اختصاص...