تازه‌ها

آخرین مطالب

فشرده‌سازی اکولوژیکی آبزی‌پروری چین

چرا فشرده‌سازی اکولوژیکی می‌تواند به صنعت آبزی‌پروری چین کمک کند تا در صدر باقی بماند؟

تولید آبزی‌پروری چین به موازات تأثیرات زیست‌محیطی آن رو به افزایش است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد این صنعت باید فشرده‌سازی اکولوژی را بپذیرد تا به اهداف تولید مواد غذایی و قابلیت پایداری برسد و از جایگاه چین به عنوان تولیدکننده برجسته آبزی‌پروری در جهان محافظت کند.

فشرده‌سازی اکولوژیکی آبزی‌پروری چینصنعت آبزی‌پروری چین تحت فشار است تا به قابلیت پایداری زیست‌محیطی بیشتری دست یابد.

بعد از مقایسه ۱۰ سیستم مختلف تولید در چین به لحاظ تولید اقتصادی، دستاوردهای اجتماعی، شدت مصرف منابع و تأثیرات زیست‌محیطی، محققان دریافتند “فشرده‌سازی اکولوژیکی” می‌تواند به این صنعت کمک کند تا به طور همزمان به اهداف تولید مواد غذایی و اهداف قابلیت پایداری زیست‌محیطی دست یابد. مقاله مربوط به این تحقیق که اخیرا در نشریه بازنگری در آبزی‌پروری منتشر شده توضیح می‌دهد که فشرده‌سازی اکولوژیکی یک متد تولید مواد غذایی است که در چرخه مزرعه نهاده‌های ساخت انسان و خدمات اکوسیستمی را ادغام می‌کند و کارایی و بهره‌وری کلی را بهبود می‌بخشد.

این تحقیق به طور خلاصه توضیح می‌دهد که چگونه تولیدکنندگان آبزی‌پروری می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های مختلف فشرده‌سازی اکولوژیکی توان مزرعه را به حداکثر برسانند و- بدون توجه به سیستم تولید- از منابع طبیعی نهایت بهره را ببرند. اگر این رویکرد با موفقیت اجرا شود، تولیدکنندگان می‌تواند در چرخه مزرعه به فرآیندهای طبیعی اتکاء کرده و تولید را بهبود بخشند و در عین حال آسیب‌های زیست‌محیطی را به حداقل برسانند.

تصویری از صنعت آبزی‌پروری چین

چین تولیدکننده برجسته محصولات دریایی در جهان است. طبق داده‌های فائو در سال ۲۰۱۸ تولید ۵۸ درصد محصولات غذایی دریایی به این کشور اختصاص داشت. اگر تولید علف دریایی را از آمار حذف کنیم تولید آبزی‌پروری چین در ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۷/۵۶ میلیون تن بود. پیش‌بینی‌های فعلی نشان می‌دهد تولید آبزی‌پروری چین می‌تواند تا ۲۰۳۰ به رشد ۳۶/۵ درصدی نسبت به ۲۰۱۶ ادامه دهد.

فشرده‌سازی اکولوژیکی آبزی‌پروری چینآبزی‌پروری متراکم به چالش‌های مضاعف زیست‌محیطی مانند آلودگی، تخریب زمین و شیوع بیماری منتهی شده است

هرچند، این افزایش تولید با هزینه همراه بوده است. تشدید تولید به چالش‌های مضاعف زیست‌محیطی مانند آلودگی، تخریب زمین و شیوع بیماری منتهی می‌شود. این امر توسعه آبزی‌پروری در آینده را مبهم می‌سازد و ایجاب می‌کند سیاست‌های سخت‌تری در قبال محافظت از محیط‌زیست به اجرا درآید. صنعت برای کاهش مصرف انرژی، آب، زمین، خوراک و کود و در عین حال افزایش حجم تولید تحت فشار است. یافتن راهی جهت رسیدن به اهداف تولید مواد غذایی به شیوه‌ای مسئولانه برای این کشور ضروریست و در غیر این صورت مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد.

منطقی که پشت فشرده‌سازی اکولوژیکی وجود دارد

سیستم‌های تولید آبزی‌پروری در چین متفاوتند، از مزارع کوچک‌مقیاس با تمرکز روی گونه‌های کم ارزش و امنیت غذایی گرفته تا عملیات‌هایی در مقیاس بزرگ با مکانیزم‌های پیشرفته که برای بازارهای لاکچری محصول تولید می‌کنند.

محققان تمایل دارند سیستم‌های تولید را بر اساس استراتژی تغذیه، مکان پیاده‌سازی سیستم‌ها و محیط عملیات‌ها گروه‌بندی کنند. با توجه به این تنوع، یک تکنیک واحد وجود ندارد که بتواند در رسیدن به اهداف تولید و محیط‌زیست به صنعت کمک کند. شاخص‌های بالقوه برای قابلیت پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی همه به هم وصل هستند. پایداری کل یک فعالیت آبزی‌پروری به چگونگی ترکیب شاخص‌های بنیادی مانند استفاده از زمین، مصرف آب شیرین، رشد اقتصادی، امنیت غذایی و آلودگی وابسته است.

یک دلیل کلیدی برای اینکه فشرده‌سازی اکولوژیکی بتواند مورد استقبال واقع شود این است که متدهای مختلف تولید و ردپاهای متفاوت آنها، هزینه‌ نهاده‌ها و پتانسیل قابلیت پایداری را شامل می‌شود. این متد به مزرعه‌داران اجازه می‌دهد استراتژی‌های خود را برای رسیدن به اهداف پایداری و بهره‌وری به اجرا درآورند، به جای اینکه روی یک اولویتی که ممکن است در عملیات‌هایشان بکار نرود، متمرکز شوند. همچنین هنگام تدوین استراتژی‌های فشرده‌سازی موضوع تعادل بین کارایی، محافظت از محیط‌زیست، حفظ منابع، امنیت غذایی و توسعه اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. بعلاوه این متد رویکردهای منحصر به‌فردی را مشخص می‌کند که نهاده‌های انسانی را با فرآیندهای طبیعی که محیط تولید را کنترل خواهند کرد ترکیب می‌کند.

 

سیستم تولید آبزی‌پروری

معیارهای نامطلوب یا محدودیت‌هاخدمات اصلی اکوسیستمی که باید ادغام شوند

توضیح

RAS

آلودگی، مصرف پودر ماهی، مصرف انرژی، توجیه اقتصادیخدمات تنظیم‌کننده (RS) فتوسنتزی، خدمات پشتیبان (SS) نوع دیگر انرژیادغام با فتوسنتز گیاهان آبی در زیستگاه یا خارج از زیستگاه؛ استفاده از سایر منابع انرژی مانند زهکشی حرارتی از نیروگاه‌ها یا آب زمین‌گرمایی یا آب خنک زیرزمینی، پذیرش تولید انرژی از باد و/ یا خورشید و ادغام با فعالیت‌های گردشگری و آموزشی

آبزی‌پروری مبتنی بر غذادهی

آلودگی، مصرف پودر ماهی، مصرف آب شیرین، استفاده از زمین و امنیت غذاییRS هم‌افزایی غذایی، SS برای تولید برق، خدمات فرهنگی (CS) گردشگریادغام حدود ۲۰ درصد ماهیان فیلترکننده در استخرهای آب شیرین و سیستم ادغامی چندتغذیه‌ای (IMTA) در استخرهای آب دریا مانند نسبت ۱:۱ میگو: کلم در محصول آماده برداشت؛ پذیرش مدل‌های آبراهه‌ای در استخرها و سیستم‌های تفکیک شده؛ طراحی ادغام با سایر بخش‌های تولید برق از باد و خورشید، گردشگری و فعالیت آموزش

آبزی‌پروری نزدیک به ساحل مبتنی بر غذادهی

آلودگی، مصرف پودر ماهی، مصرف انرژی، امنیت غذایی، ریسک‌های اکولوژیکی، تعارض با سایر کاربرانRS هم‌افزایی غذایی و خود-پاکسازی، SS برای تولید برق، CS گردشگریIMTA؛ حرکت به سوی دور از ساحل برای استفاده از مزیت خود-پاکسازی فیزیکی اقیانوس؛ برنامه‌ریزی آگاهانه مبتنی بر ظرفیت تحمل اکولوژیکی و اجتماعی؛ طراحی مشترک ادغام با سایر بخش‌های تولید انرژی از باد، گردشگری فعالیت آموزش

آبزی‌پروری دور از ساحل مبتنی بر غذادهی

آلودگی، مصرف انرژی، خطرات اکولوژیکی، توجیه اقتصادیخدمات تأمین کننده (PS) هم‌افزایی تغذیه‌ای و خود-پاکسازی، SS برای تولید برقIMTA؛ برنامه‌ریزی آگاهانه مبتنی بر ظرفیت تحمل اکولوژیکی و اجتماعی؛ طراحی مشترک ادغام با تولید انرژی از باد و خورشید؛ ذخیره‌سازی واریته‌های تریپلوئید

آبزی‌پروری نزدیک به ساحل بدون غذادهی

ذخیره‌سازی بیش از حد، تعارض با سایر کاربرانPS بهره‌وری طبیعی، SS برای تولید برق، CS گردشگریذخیره‌سازی گونه‌های مناسب و مقادیر بهینه تخم طبق ترکیب و بازدهی ارگانیسم‌های طبیعی خوراک؛ طراحی مشترک ادغام با سایر بخش‌های تولید برق از باد و/ یا خورشید، گردشگری و فعالیت آموزش، برنامه‌ریزی آگاهانه طبق ظرفیت تحمل اکولوژیکی و اجتماعی

آبزی‌پروری در خشکی در فضای وسیع بدون غذادهی

عدم تناسب در ذخیره‌سازی ماهیPS بهره‌وری طبیعی، CS گردشگریذخیره‌سازی چند گونه مناسب و مقدار بهینه تخم طبق ترکیب و بازدهی ارگانیسم‌های طبیعی خوراک، مانند ذخیره‌سازی حدود ۷۰ درصد کپور نقره‌ای و ۳۰ درصد بیگ‌هد در دریاچه‌های کوچک، و ذخیره‌سازی ۷۰ درصد بیگ‌هد و ۳۰ درصد کپور نقره‌ای در منابع آبی بزرگ‌تر. طراحی مشترک ادغام با سایر بخش‌های تولید برق از باد و/ یا خورشید، گردشگری و فعالیت آموزش

آبزی‌پروری در استخر بدون غذادهی

مصرف آب شیرین و استفاده از زمینPS بهره‌وری طبیعی، SS برای تولید برق، CS گردشگریذخیره‌سازی گونه‌های مناسب و مقادیر بهینه تخم طبق ترکیب و بازدهی ارگانیسم‌های طبیعی خوراک؛ آبزی‌پروری ادغامی با کشاورزی و نگهداری دام؛ طراحی مشترک ادغام با سایر بخش‌های تولید برق از باد و/ یا خورشید، گردشگری و فعالیت آموزش

آبزی‌پروری در شالیزار برنج

امنیت غذایی، عدم تناسب ماهی و برنجPS هم‌افزایی غذایی و بهره‌وری طبیعیپرورش ماهی و کاشت برنج به تناسب، تولید تجاری، ممنوعیت آفت‌کش‌ها. فضا برای پرورش حیوانات کمتر از ۱۰ درصد کل زمین شالیزار است.

آبزی‌پروری در تالاب‌های شور قلیایی

مصرف آب شیرین، نمک‌زداییPS هم‌افزایی غذایی، SS برای تولید برقنسبت مساحت تراس‌ها + جاده‌ها تقریبا ۶:۴ است و پرورش چندگونه‌ای در استخر؛ پرورش آبزیانی با تحمل شوری بالا مانند میگو پاسفید و تیلاپیا؛ استفاده از تکنیک‌های حفظ آب شیرین مانند قفس‌های توری ماهی در استخرها؛ طراحی مشترک ادغام با تولید برق از باد و/ یا خورشید

آبزی‌پروری مبتنی بر غذادهی در منابع بزرگ آب‌های داخلی

آلودگی، مصرف آب شیرین، تعارض با سایر کاربرانخدمات تنظیم کننده (RS) فتوسنتزی، خدمات پشتیبان (SS) از نوع دیگر انرژیممنوعیت تدریجی مدل‌های آبزی‌پروری قدیمی و توسعه سیستم‌های آبزی‌پروری مداربسته با تعویض آب صفر

 

تبدیل فشره‌سازی اکولوژیکی به یک واقعیت

صنعت آبزی‌پروری چین هنوز رو به رشد است، زیرا تولیدکنندگان تلاش خود را برای پرورش ماهی افزایش می‌دهند. آنها نهاده‌های بیرونی مانند انرژی و خوراک پلت‌شده را افزایش می‌دهند و یا تراکم ذخیره‌سازی را بالا می‌برند تا به حجم‌های بالای تولید دست پیدا کنند. هرچند این رویه نرخ رشد قابل توجه ۷/۵ درصدی را در ۳۰ سال گذشته به همراه داشته، اما فشرده‌سازی مرسوم ریسک‌های زیست‌محیطی بیشتر و هزینه‌های گزاف مزرعه را به همراه دارد. محققان پیشنهاد می‌‌کنند سیاست‌گذاران طرح‌های توسعه مورد نظر را برای ارتقاء پایداری تولید سیستم‌های مختلف آبزی‌پروری به اجرا درآورند. این طرح‌ها می‌توانند موارد زیر را شامل شوند:

  • تدوین طرح‌های صدور گواهی برای غذاهای دریایی که در سیستم‌های بدون غذادهی تولید می‌شوند. سیاست‌گذاران می‌توانند برای تولیدکنندگانی که از قوانین آبزی‌پروری ارگانیک پیروی می‌کنند، سوبسید درنظر بگیرند. صدور گواهی و اختصاص سوبسید به آبزی‌پروری بدون غذادهی می‌تواند به توسعه این سیستم‌ها کمک کند و تولید آنها به لحاظ اقتصادی رقابتی شود.
  • اختصاص منابع بیشتر به تحقیقات آبزی‌پروری. اطلاعات با کیفیت بالا پیرامون ظرفیت تحمل آب‌های آبزی‌پروری، رویکردهای اکوسیستمی در مدیریت و پتانسیل تولید مناطق آبزی‌پروری به این صنعت کمک می‌کند تا به لحاظ استراتژیکی و پایداری توسعه یابد.
  • اختصاص وام‌های ترجیحی به مزرعه‌دارانی که فشرده‌سازی اکولوژیکی را به عنوان یک مدل تولید می‌پذیرند. این اقدام باید همزمان با سیاست‌هایی باشد که پذیرش فشرده‌سازی اکولوژیکی را برای آبزی‌پروری مبتنی بر غذادهی در استخر، در دریا نزدیک به ساحل و در سیستم‌های مداربسته ترغیب می‌کند.

فشرده‌سازی اکولوژیکی آبزی‌پروری چینآبزی‌پروری ادغامی چندتغذیه‌ای (IMTA) بیش از ۵۰ درصد تولید دریازی‌پروری چین را تشکیل می‌دهد

  • تقویت پروژه‌های آبزی‌پروری در مناطقی که تأثیرات کمی در مصرف زمین مشاهده می‌شود. سیاست‌گذاران می‌توانند با اعطاء وام و اختصاص سوبسید مشارکت در این پروژه‌ها را در تالاب‌های شور قلیایی، در شالیزارها و محیط‌های دور از ساحل تسهیل کنند.
  • ادغام فعالیت‌های آبزی‌پروری با گردشگری، آموزش و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند باد و خورشید). این اقدام کمک می‌کند پروژه‌های آبزی‌پروری به موازات اهداف زیست‌محیطی به اهداف اقتصادی و پایداری اجتماعی خود نیز نائل شوند.
  • کنار گذاشتن آبزی‌پروری مبتنی بر غذادهی در آب‌های داخلی وسیع، مگر آنکه مزارع بسته باشند و بدون خطر آلودگی گسترش و انطباق داده شوند. این امر به محافظت از سیستم‌های آبی داخلی و احیاء بالقوه این منابع کمک می‌کند.

صنعت آبزی‌پروری چین می‌خواهد به خروجی تولید بالا و حداقل پسماند دست پیدا کند و در عین حال با ردپای کربن کمتر به فعالیت خود ادامه دهد. محققان معتقدند اگر چین بتواند مصرف سوخت غیرفسیلی خود را افزایش دهد و در عین حال فشرده‌سازی اکولوژیکی را نیز بپذیرد، می‌تواند به هدف تولید دست یافته و به عنوان کشور پیشرو در آبزی‌پروری وضعیت خود را حفظ کند.

جهت مشاهده سایر مقالات مرتبط با آبزی پروری حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

بتا و آبزی پروری حرفه ای