محصولات - خوراک رشد ماهیان زینتی

توضیحات محصول

  خوراک رشد ماهیان زینتی

  • خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
  • خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
  • غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
  • تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبت سایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  HAqG1۳۳۲۳۲۰۰۲۰۱۲۱۴۱۱۰۵-۱۰ cm
  HAqG2۴۳۲۳۲۰۰۲۰۱۲۱۴۱۱۰۱۰<

   

   

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  CAqG1۳۳۸۳۸۰۰۲۰۸۱۴۱۱۰۵-۱۰ cm
  CAqG2۴۳۸۳۸۰۰۲۰۸۱۴۱۱۰۱۰<

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  HAqG1۳۳۲۳۲۰۰۲۰
  HAqG2۴۳۲۳۲۰۰۲۰

  ادامه جدول…

   

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  HAqG1۱۲۱۴۱۱۰۵-۱۰ cm
  HAqG2۱۲۱۴۱۱۰۱۰<

   

   

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  CAqG1۳۳۸۳۸۰۰۲۰
  CAqG2۴۳۸۳۸۰۰۲۰

  ادامه جدول…

   

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  CAqG1۸۱۴۱۱۰۵-۱۰ cm
  CAqG2۸۱۴۱۱۰۱۰<

  خوراک رشد ماهیان زینتی
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-رشد-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک رشد ماهیان زینتی
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-رشد-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-رشد-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)