محصولات - خوراک رشد ماهیان زینتی

توضیحات محصول

  ۱- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
  ۲- خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
  ۳- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
  ۴- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا

  جدول ۱

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبت سایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  HAQG1۳۳۲۳۲۰۰۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۵-۱۰ cm
  HAQG2۴۳۲۳۲۰۰۱۴۱۰۱۲۱/۱۱۰۱۰<

  جدول ۲

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  CAQG1۳۴۰۳۸۰۰۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۵-۱۰ cm
  CAQG2۴۴۰۳۸۰۰۲۰۷۱۴۱/۲۱۰۱۰<

  جدول ۱

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  HAQG1۳۳۲۳۲۰۰۱۴
  HAQG2۴۳۲۳۲۰۰۱۴

  ادامه جدول ۱

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  HAQG1۱۰۱۲۱/۱۱۰۵-۱۰ cm
  HAQG2۱۰۱۲۱/۱۱۰۱۰<

  جدول ۲

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  CAQG1۳۴۰۳۸۰۰۲۰
  CAQG2۴۴۰۳۸۰۰۲۰

  ادامه جدول ۲

  آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  CAQG1۷۱۴۱/۲۱۰۵-۱۰ cm
  CAQG2۷۱۴۱/۲۱۰۱۰<

  خوراک رشد زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  زینتی-مات

  بهینه (به زودی)

  زینتی-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک رشد زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  زینتی-مات

  بهینه (به زودی)

  زینتی-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)