محصولات - خوراک آغازین ماهیان زینتی

توضیحات محصول

  ۱- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
  ۲- خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
  ۳- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
  ۴- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا

  جدول ۱

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  HAQS0۰/۴-۰/۲۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰اولین غذادهی
  HAQS1۰/۶-۰/۴۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۱-۲ cm
  HAQS2۱/۵-۰/۸۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۲-۳ cm
  HAQS3۲۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۳-۵ cm

   

  جدول ۲

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  CAQS0۰/۴-۰/۲۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰اولین تغذیه
  CAQS1۰/۸-۰/۴۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰۱-۲ cm
  CAQS2۱/۵-۰/۸۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰۲-۳ cm
  CAQS3۲۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰۳-۵ cm

  جدول ۱

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  HAQS0۰/۴-۰/۲۳۶۳۵۰۰۱۴
  HAQS1۰/۶-۰/۴۳۶۳۵۰۰۱۴
  HAQS2۱/۵-۰/۸۳۶۳۵۰۰۱۴
  HAQS3۲۳۶۳۵۰۰۱۴

  ادامه جدول ۱

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  HAQS0۷۱۲۱/۲۱۰اولین غذادهی
  HAQS1۷۱۲۱/۲۱۰۱-۲ cm
  HAQS2۷۱۲۱/۲۱۰۲-۳ cm
  HAQS3۷۱۲۱/۲۱۰۳-۵ cm

  جدول ۲

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  CAQS0۰/۴-۰/۲۴۲۴۰۰۰۱۸
  CAQS1۰/۸-۰/۴۴۲۴۰۰۰۱۸
  CAQS2۱/۵-۰/۸۴۲۴۰۰۰۱۸
  CAQS3۲۴۲۴۰۰۰۱۸

  ادامه جدول ۲

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  CAQS0۷۱۴۱/۳۱۰اولین تغذیه
  CAQS1۷۱۴۱/۳۱۰۱-۲ cm
  CAQS2۷۱۴۱/۳۱۰۲-۳ cm
  CAQS3۷۱۴۱/۳۱۰۳-۵ cm

  خوراک ماهیان زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  زینتی-مات

  بهینه (به زودی)

  زینتی-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک ماهیان زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  زینتی-مات

  بهینه (به زودی)

  زینتی-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)