محصولات - خوراک آغازین ماهیان زینتی

توضیحات محصول

  خوراک آغازین ماهیان زینتی

  • خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
  • خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
  • غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
  • تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  HAQS0۰/۲-۰/۴۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰اولین غذادهی
  HAQS1۰/۴-۰/۶۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۱-۲ cm
  HAQS2۰/۸-۱/۵۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۲-۳ cm
  HAQS3۲۳۶۳۵۰۰۱۴۷۱۲۱/۲۱۰۳-۵ cm

   

   

   

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  CAQS0۰/۲-۰/۴۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰اولین تغذیه
  CAQS1۰/۴-۰/۸۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰۱-۲ cm
  CAQS2۰/۸-۱/۵۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰۲-۳ cm
  CAQS3۲۴۲۴۰۰۰۱۸۷۱۴۱/۳۱۰۳-۵ cm

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  HAQS0۰/۲-۰/۴۳۶۳۵۰۰۱۴
  HAQS1۰/۴-۰/۶۳۶۳۵۰۰۱۴
  HAQS2۰/۸-۱/۵۳۶۳۵۰۰۱۴
  HAQS3۲۳۶۳۵۰۰۱۴

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  HAQS0۷۱۲۱/۲۱۰اولین غذادهی
  HAQS1۷۱۲۱/۲۱۰۱-۲ cm
  HAQS2۷۱۲۱/۲۱۰۲-۳ cm
  HAQS3۷۱۲۱/۲۱۰۳-۵ cm

   

   

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  CAQS0۰/۲-۰/۴۴۲۴۰۰۰۱۸
  CAQS1۰/۴-۰/۸۴۲۴۰۰۰۱۸
  CAQS2۰/۸-۱/۵۴۲۴۰۰۰۱۸
  CAQS3۲۴۲۴۰۰۰۱۸

  ادامه جدول …

   

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  CAQS0۷۱۴۱/۳۱۰اولین تغذیه
  CAQS1۷۱۴۱/۳۱۰۱-۲ cm
  CAQS2۷۱۴۱/۳۱۰۲-۳ cm
  CAQS3۷۱۴۱/۳۱۰۳-۵ cm

  خوراک ماهیان زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک ماهیان زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)