محصولات - خوراک آغازین ماهیان زینتی

توضیحات محصول

  خوراک آغازین ماهیان زینتی

  • خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
  • خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
  • غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
  • تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  HAqS0۰/۲-۰/۴۳۴۳۵۰۰۱۴۱۰۱۴۱۱۰اولین غذادهی
  HAqS1۰/۴-۰/۸۳۴۳۵۰۰۱۴۱۰۱۴۱۱۰۱-۲ cm
  HAqS2۰/۸-۱/۵۳۴۳۵۰۰۱۴۱۰۱۴۱۱۰۲-۳ cm
  HAqS3۲۳۴۳۵۰۰۱۴۱۰۱۴۱۱۰۳-۵ cm

   

   

   

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربیفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MinMinMaxMaxMaxMinMax
  CAqS0۰/۲-۰/۴۴۰۴۰۰۰۲۰۸۱۴۱۱۰اولین تغذیه
  CAqS1۰/۴-۰/۸۴۰۴۰۰۰۲۰۸۱۴۱۱۰۱-۲ cm
  CAqS2۰/۸-۱/۵۴۰۴۰۰۰۲۰۸۱۴۱۱۰۲-۳ cm
  CAqS3۲۴۰۴۰۰۰۲۰۸۱۴۱۱۰۳-۵ cm

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  HAqS0۰/۲-۰/۴۳۴۳۵۰۰۱۴
  HAqS1۰/۴-۰/۸۳۴۳۵۰۰۱۴
  HAqS2۰/۸-۱/۵۳۴۳۵۰۰۱۴
  HAqS3۲۳۴۳۵۰۰۱۴

  ادامه جدول …

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  HAqS0۱۰۱۴۱۱۰اولین غذادهی
  HAqS1۱۰۱۴۱۱۰۱-۲ cm
  HAqS2۱۰۱۴۱۱۰۲-۳ cm
  HAqS3۱۰۱۴۱۱۰۳-۵ cm

   

   

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولسایز خوراک(mm)پروتئینانرژی
  قابل هضم
  چربی
  MinMinMax
  CAqS0۰/۲-۰/۴۴۰۴۰۰۰۲۰
  CAqS1۰/۴-۰/۸۴۰۴۰۰۰۲۰
  CAqS2۰/۸-۱/۵۴۰۴۰۰۰۲۰
  CAqS3۲۴۰۴۰۰۰۲۰

  ادامه جدول …

   

  آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار

  محصولفیبرخاکسترفسفررطوبتسایز ماهی
  MaxMaxMinMax
  CAqS0۸۱۴۱۱۰اولین تغذیه
  CAqS1۸۱۴۱۱۰۱-۲ cm
  CAqS2۸۱۴۱۱۰۲-۳ cm
  CAqS3۸۱۴۱۱۰۳-۵ cm

  خوراک ماهیان زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)

  خوراک ماهیان زینتی (مرحله آغازین)
  جهت آگاهی از مشخصات هر خوراک بر روی آن کلیک نمایید

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  بهینه (به زودی)

  خوراک-آغازین-ماهیان-زینتی-بتا-مات

  حرفه‌ای (به‌زودی)