سمپوزیوم بین‌المللی تولیدمثل حیوانات آبزی (REPROAQUA 2020)

سمپوزیوم بین‌المللی تولیدمثل حیوانات آبزی (REPROAQUA 2020)

به دنبال کنفرانس‌های علمی در مجموعه نشست‌های ‌”کارگاه‌های بیولوژی گامت” در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ طرح مفهومی جدیدی با عنوان ‌”سمپوزیوم بین‌المللی تولیدمثل حیوانات آبزی (REPROAQUA 2020)” برای ۲۲-۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ در شهر ترابزون ترکیه سازماندهی شد.

‌"سمپوزیوم بین‌المللی تولیدمثل حیوانات آبزی (REPROAQUA 2020)"

 

موضوع این سمپوزیوم ‌”منابع ژنتیکی آبزیان: اهمیت، خطرات و حفاظت” است. این رویداد علمی بین‌المللی هر دو سال برگزار می‌شود و پلتفرمی برای بحث و گفتگو در خصوص مطالعات علمی توسعه و مشکلات مربوط به تولیدمثل آبزیان خواهد بود. رویداد REPROAQUA 2020 همچنین فرصتی برای دانشگاهیان، دانشجویان و نمایندگان صنعت فراهم می‌کند تا به تبادل اطلاعات بپردازند. در این رویداد از برگزاری جلسات موازی اجتناب می‌شود و به این ترتیب تمام شرکت‌کنندگان می‌توانند در تمام سخنرانی‌ها شرکت کرده و مباحث را دنبال کنند. در جریان این سمپوزیوم تالار پوستر در دسترس خواهد بود و برنامه آن شامل پذیرایی با شام، گردش شهرترابزون و همچنین صومعه سومولا و دریاچه اوزون گل است. اطلاعات بیشتر در:

http://www.ktu.edu.tr/reproaqua2020