تازه‌ها

آخرین مطالب

سالمون-شیلی-نروژ

GOAL کاهش تندی را برای سالمون شیلی و رشد مستمر برای نروژ در ۲۰۲۱ پیش بینی می کند

GOAL، سالمون، شیلی و نروژ

سالمون-شیلی-نروژ

طبق نتایج بررسی در کنفرانس چشم انداز جهانی رهبری آبزی پروری (GOAL) تولید سالمون شیلی در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۰% کاهش خواهد داشت. در حالیکه به نظر می رسد در سال های پیش رو شاهد حضور پر رنگ تر سایر کشورها در کنار غول های همیشگی تولید خواهیم بود.

داده های گوریان نیکولاج- جمع آوری شده از آنالیز کنتالی- در کنفرانس سالانه اتحادیه جهانی آبزی پروری، با کاهش ۹/۴% و حجمی نزدیک به ۶۵۰,۰۰۰ تن در ۲۰۲۱ تصویر دلسردکننده ای از تولید سالمون شیلی برای سال بعد را نشان می دهد. رشد ۶/۶% در سال ۲۰۲۰ به همراه مشکلات ویروس کرونا باعث افزایش شدید موجودی محصول و در نتیجه کاهش قیمت شد.

او به شنوندگان گفت: «۲۰۲۰ هنوز یک سال قوی [برحسب حجم] برای تولیدکنندگان شیلی است و همین امر به اصلاحات جدی در سال ۲۰۲۱ منتهی می شود.»

اگر صحت داده های کنتالی به اثبات برسد، رشد تولید ۵/۷% برای ۲۰۲۲ پیش بینی می شود؛ یعنی این کشور زودتر از ۲۰۲۳ به سطح تولید ۲۰۲۰ برنمی گردد.

در این حال انتظار می رود رشد نروژ در سال آینده افزایش یابد. داده های کنتالی برای تولید سالمون آتلانتیک نروژ در ۲۰۲۱ ، ۴/۲% رشد پیش بینی می کنند و تولید آن از ۱/۴ میلیون تن عبور خواهد کرد.

 

تولید و پیش بینی سالمون آتلانتیک نروژ و شیلی

تولید و پیش بینی سالمون آتلانتیک، کنتالی

سالمون-نروز-شیلی

به غیر از این دو کشور اصلی تولیدکننده نیکولاج در ۲۰۲۱ رشد بیشتری را برای بریتانیا، کانادا و جزایر فارو انتظار دارد، حتی در شرایطی که روند رشد آنها امسال کند شده و هنوز به سطح سابق بازنگشته است.

او یادآور شد، در چند سال آینده بیشترین جهش رشد در سایر کشورهای تولیدکننده- غیر از شیلی و نروژ- پیش بینی می شود.

«آنچه جالب است روند سایر کشورهاست از جمله استرالیا و ایسلند و همچنین حجم تولید در خشکی. اساسا، این کشورها از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، ۱۰۰,۰۰۰ تن دیگر به تولید اضافه می کنند.»

 

تولید و پیش بینی سالمون آتلانتیک در سایر کشورها

تولید و پیش بینی سالمون آتلانتیک، کنتالی

سالمون-شیلی-نروژ

طبق داده های کنتالی، نمودار نشان می دهد در سطح جهانی حجم تولید  با وجود ویروس کرونا به رشد خود در ۲۰۲۰ ادامه داده و نرخ رشد آن امسال به ۳/۶% می رسد.

در ۲۰۲۱ رشد آهسته تری برای حجم تولید انتظار می رود، چرا که کاهش تولید در شیلی کم و بیش افزایش در سایر کشورها را جبران می کند و در سال ۲۰۲۲ این صنعت به روند نرمال رشد بازمی گردد.

 

تولید و پیش بینی سالمون آتلانتیک

تولید سالمون آتلانتیک، کنتالی

سالمون-شیلی-نروژ

طبق بررسی GOAL، در این بین تولید سالمون کوهو شیلی امسال کاهش حجم را تجربه می کند و انتظار می رود تولید آن برای آینده قابل پیش بینی در سطح ۱۹۰,۰۰۰ تن سالانه باقی بماند.

نیکولاج گفت: «انتظار می رود امسال، سال بعد و سال بعد از آن تولید ثابت بماند.»

 

تولید و پیش بینی کوهو

تولید سالمون کوهو

سالمون-شیلی-نروژ

در خصوص قزل الا رنگین کمان نیکولاج یادآور شد، حجم تولید در کشورهای تولیدکننده همیشگی یعنی شیلی و نروژ در چند سال گذشته ثابت مانده است.

او به پیش بینی GOAL اشاره کرد که تداوم نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR(5% در دهه گذشته را برای برخی از سایر کشورها نشان می دهد. «روسیه و چین واقعا در حال رشد بوده و این دو، کشورهایی هستند که در آینده باید مورد بررسی قرار دهیم.»

 

تولید و پیش بینی قزل آلا رنگین کمان بزرگ

سالمون-شیلی-نروژ

 

جهت مشاهده مقالات مرتبط با تجارت و آبزی پروری سالمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

سالمون و بتا