تحلیل بازار قزل آلا

تحلیل بازار قزل آلا

با سلام خدمت دوستان پرورش دهنده قزل الا. با توجه به اینکه هر سال ما شاهد کاهش خرید و تقاضا در نیمه دوم فروردین ماه هستیم، لذا در صورت عدم مدیریت و کاهش نیافتن ارسال ماهی به بازار تهران ، شاهد افت قیمت خواهیم بود. و سابقه قیمتها نشان داده که کاهش قیمت به دلیل عرضه زیاد یا تقاضای کم راحت اتفاق میافتد و برعکس افزایش قیمت قزل الا عموما به سختی و بسیار اهسته انجام میشود. لذا در شرایط فعلی که بازار پتانسیل کاهش قیمتها را دارد میبایست ارسال ماهی به تهران مدیریت شود تا شاهد افت قیمتها نباشیم، زیرا هر گونه افت قیمتی در بازار فعلی، به سختی قابل برگشت خواهد بود.